جدیدترین فایل فلش و رام های اورجینال سامسونگ به روز ترین مرکز دانلود فریمور ، رام و فایل فلش www.gsm2file.com جدیدترین فایل فلش های موبایل - samsung firmware - nokia firmware - lg firmware - فایل های جدید فارسی نوکیا - فایل های جدید فارسی سامسونگ - فایل های جدید فارسی الجی - رام های جدید عربی و فارسی htc tag:http://www.samsungcsportal.ir 2020-10-22T07:27:25+01:00 mihanblog.com فایل فلش های جدید سامسونگ آپلود شده 15 خرداد 1399 2020-06-08T03:34:19+01:00 2020-06-08T03:34:19+01:00 tag:http://www.samsungcsportal.ir/post/847 vahid gsm DL.PARS-HAMRAH.COM A015VVRU1ATB4 Android 10 4File A102USQS6ATD5 Android 9 4File A102U1UES6ATE2 Android 9 4File A205USQS5ATE3 Android 9 4File A205USQS5ATE2 Android 9 4File A205U1 A205U1UES5ATE1 Android 9 4File A505U A505USQS5BTE2 Android 10 4File A505U A505USQU5BTE1 Android 10 4File A505U1 A505U1UEU5BTD4 Android 10 4File A600A A600AUCS7BTC1 Android 9 4File A600P A600PVPU6CTD1 Android 10 4File A600U A600UUES5BTE3 Android 9 4File F700U F700USQU1ATD8 Android 10 4File F700U1 F700U1UEU1ATD6 A

DL.PARS-HAMRAH.COM

A015VVRU1ATB4 Android 10 4File
A102USQS6ATD5 Android 9 4File
A102U1UES6ATE2 Android 9 4File
A205USQS5ATE3 Android 9 4File
A205USQS5ATE2 Android 9 4File
A205U1 A205U1UES5ATE1 Android 9 4File
A505U A505USQS5BTE2 Android 10 4File
A505U A505USQU5BTE1 Android 10 4File
A505U1 A505U1UEU5BTD4 Android 10 4File
A600A A600AUCS7BTC1 Android 9 4File
A600P A600PVPU6CTD1 Android 10 4File
A600U A600UUES5BTE3 Android 9 4File
F700U F700USQU1ATD8 Android 10 4File
F700U1 F700U1UEU1ATD6 Android 10 4File
F900U F900USQU3BTDD Android 10 4File
F900U1 F900U1UEU3BTDD Android 10 4File
G770U1 G770U1UEU1ATD6 Android 10 4File
G889A G889AUCU3ATD4 Android 8.1 4File
G960U G960USQS7DTE1 Android 10 4File
G965U G965USQS7DTE1 Android 10 4File
G970U G970USQS3DTD5 Android 10 4File
G970U G970USQS3DTD6 Android 10 4File
G970U G970USQS3DTD7 Android 10 4File
G970U G970USQS3DTDB Android 10 4File
G970U G970USQS3DTDC Android 10 4File
G973U G973USQS3DTD5 Android 10 4File
G973U G973USQS3DTD6 Android 10 4File
G973U G973USQS3DTD7 Android 10 4File
G973U G973USQS3DTDB Android 10 4File
G973U G973USQS3DTDC Android 10 4File
G975U G975USQS3DTD5 Android 10 4File
G975U G975USQS3DTD6 Android 10 4File
G975U G975USQS3DTD7 Android 10 4File
G975U G975USQS3DTDB Android 10 4File
G975U G975USQS3DTDC Android 10 4File
G977P G977PVPS4CTD5 Android 10 4File
G977T G977TUVU4CTD6 Android 10 4File
G977U G977UUCS4CTD6 Android 10 4File
G977U G977UVRS4CTD5 Android 10 4File
G981U G981USQU1ATE6 Android 10 4File
G981V G981VSQU1ATE3 Android 10 4File
G986U G986USQU1ATE6 Android 10 4File
G988U G988USQU1ATE6 Android 10 4File
J337T J337TUVS8ATE1 Android 8 4File
J727A J727AUCS7BTC1 Android 8 4File
J727AZ J727AZTUS7BTC1 Android 8 4File
N950U N950USQU7DTC2 Android 9 4File
N960U N960USQS4DTD5 Android 10 4File
N970U N970USQS3CTD3 Android 10 4File
N970U N970USQS3CTD4 Android 10 4File
N970U N970USQS3CTD6 Android 10 4File
N970U N970USQS3CTD7 Android 10 4File
N975U N975USQS3CTD3 Android 10 4File
N975U N975USQS3CTD4 Android 10 4File
N975U N975USQS3CTD6 Android 10 4File
N975U N975USQS3CTD7 Android 10 4File
N976U N976USQU1BTE2 Android 10 4File
N976V N976VVRS3CTD6 Android 10 4File
S506DL S506DLUDU5BTC9 Android 10 4File
T307U T307USQU1ATCD Android 9 4File
T387V T387VVRU2BTE4 Android 9 4File
T720 T720XXU1ATE3 Android 9 3File
T727U T727UUES1ATD1 Android 9 4File
T867U T867USQS2ATD2 Android 9 4File
G970U1 G970U1UES3DTDD Android 10 4File

 

DL.PARS-HAMRAH.COM

]]>
کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده 15 خرداد 1399 2020-06-08T03:33:43+01:00 2020-06-08T03:33:43+01:00 tag:http://www.samsungcsportal.ir/post/846 vahid gsm DL.PARS-HAMRAH.COMA600A U7 COMBINATION FAC FA80 A600AUCU7ATC1 FACFAC CL14162109 QB29976554 REV00 user mid noship.tar.md5A600P U6 COMBINATION FAC FA80 A600PVPU6ATB1 FACFAC CL14162109 QB29169345 REV00 user mid noship.tar.md5A505F U5 COMBINATION FAC FA90 A505FDDU5ATE1 FACFAC CL18611424 QB30919703 REV00 user mid noship.tar.md5A217F COMBINATION FAC FAQ0 A217FXXU1ATEA FAC CL18771899 QB31493104 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5A415F COMBINATION FAC FAQ0 A415FXXU1ATE4 FACFAC CL18798983 QB31

DL.PARS-HAMRAH.COM


A600A U7 COMBINATION FAC FA80 A600AUCU7ATC1 FACFAC CL14162109 QB29976554 REV00 user mid noship.tar.md5
A600P U6 COMBINATION FAC FA80 A600PVPU6ATB1 FACFAC CL14162109 QB29169345 REV00 user mid noship.tar.md5
A505F U5 COMBINATION FAC FA90 A505FDDU5ATE1 FACFAC CL18611424 QB30919703 REV00 user mid noship.tar.md5
A217F COMBINATION FAC FAQ0 A217FXXU1ATEA FAC CL18771899 QB31493104 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5
A415F COMBINATION FAC FAQ0 A415FXXU1ATE4 FACFAC CL18798983 QB31573499 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5
A515F U3 COMBINATION FAC FAQ0 A515FXXU3ATE3 FAC CL18621772 QB31057520 REV00 user mid noship.tar.md5
A715F COMBINATION FAC FAQ0 A715FXXU1ATE5 FACFAC CL17905248 QB31379519 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5
A715F U2 COMBINATION FAC FAQ0 A715FXXU2ATE4 FACFAC CL17905248 QB31302107 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5
J337T U8 COMBINATION FAC FA80 J337TUVU8ATE1 FACFAC CL13704061 QB31035732 REV00 user mid noship.tar.md5
G975F U5 COMBINATION FAC FA90 G975FXXU5ATE1 FAC CL18613532 QB30922736 REV01 user mid noship.tar.md5
G715U1 U2 COMBINATION FAC FAQ0 G715U1UEU2ATE1 FACFAC CL18645660 QB31027163 REV00 user mid noship.tar.md5
G980F U2 COMBINATION FAC FAQ0 G980FXXU2ATE4 FAC CL18689837 QB31149747 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5
G981B U2 COMBINATION FAC FAQ0 G981BXXU2ATE4 FAC CL18689837 QB31149798 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5
G981U COMBINATION FAC FAQ0 G981USQU1ATE2 FACFAC CL18645464 QB31026778 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5
G986U COMBINATION FAC FAQ0 G986USQU1ATE2 FACFAC CL18645464 QB31026788 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5
G988B U2 COMBINATION FAC FAQ0 G988BXXU2ATD2 FAC CL18550266 QB30732842 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5
G988U COMBINATION FAC FAQ0 G988USQU1ATE2 FACFAC CL18645464 QB31026789 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5
S357BL U5 COMBINATION FAC FA80 S357BLUDU5ATB1 FAC CL13766780 QB29012005 REV00 user mid noship.tar.md5
S506DL U5 COMBINATION FAC FA90 S506DLUDU5ATC1 FACFAC CL18241870 QB29891728 REV00 user mid noship.tar.md5
N975F U4 COMBINATION FAC FA90 N975FXXU4ATD1 FACFAC CL18544926 QB30694834 REV01 user mid noship.tar.md5
N976B U4 COMBINATION FAC FA90 N976BXXU4ATE1 FACFAC CL18666168 QB31083363 REV01 user mid noship.tar.md5
T720 COMBINATION FAC FA90 T720XXU1ATE1 FACFAC CL18601610 QB30951655 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5
T860 U2 COMBINATION FAC FA90 T860XXU2ATD1 FACFAC CL18579359 QB30792509 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


DL.PARS-HAMRAH.COM

]]>
فایل فلش های جدید سامسونگ آپلود شده 18 خرداد 1399 2020-06-08T03:33:02+01:00 2020-06-08T03:33:02+01:00 tag:http://www.samsungcsportal.ir/post/845 vahid gsm DL.PARS-HAMRAH.COM A205F A205FXXS7ATD2 Android 9 4File A207F A207FXXU2BTE1 Android 10 4File A217F A217FXXU1ATEA Android 10 4File A305F A305FDDS5BTE3 Android 10 4File A307FN A307FNXXU2BTE1 Android 10 4File A315F A315FXXU1ATD4 Android 10 4File A505F A505FDDU5BTE1 Android 10 4File A515F A515FXXU3BTD4 Android 10 4File A716B A716BXXU2ATE2 Android 10 4File A750F A750FXXU4CTD1 Android 10 4File F900F F900FXXU3BTDD Android 10 4File G715FN G715FNXXU4ATD5 Android 10 4File G770F G770FXXS2BTE2 Androi

DL.PARS-HAMRAH.COM


A205F A205FXXS7ATD2 Android 9 4File
A207F A207FXXU2BTE1 Android 10 4File
A217F A217FXXU1ATEA Android 10 4File
A305F A305FDDS5BTE3 Android 10 4File
A307FN A307FNXXU2BTE1 Android 10 4File
A315F A315FXXU1ATD4 Android 10 4File
A505F A505FDDU5BTE1 Android 10 4File
A515F A515FXXU3BTD4 Android 10 4File
A716B A716BXXU2ATE2 Android 10 4File
A750F A750FXXU4CTD1 Android 10 4File
F900F F900FXXU3BTDD Android 10 4File
G715FN G715FNXXU4ATD5 Android 10 4File
G770F G770FXXS2BTE2 Android 10 4File
G960F G960FXXS9DTD7 Android 10 4File
G965F G965FXXS9DTD7 Android 10 4File
G973U1 G973U1UES3DTDD Android 10 4File
G975U1 G975U1UES3DTDD Android 10 4File
G980F G980FXXU2ATE6 Android 10 4File
G981U1 G981U1UES1ATE4 Android 10 4File
G985F G985FXXU2ATE6 Android 10 4File
G986B G986BXXU2ATE6 Android 10 4File
G986U1 G986U1UES1ATE4 Android 10 4File
G988U1 G988U1UES1ATE4 Android 10 4File
J260F J260FXXS6ATD1 Android 8.1 4File
J415F J415FXXS6BTE1 Android 9 4File
J610F J610FXXS5BTD1 Android 9 4File
J727T J727TUVS7BTC1 Android 8.1 4File
M115F M115FXXU1ATE3 Android 10 4File
M205F M205FDDS4CTD1 Android 10 4File
M307FN M307FNXXU2BTD1 Android 10 4File
N770F N770FXXU3BTE5 Android 10 4File
N960F N960FXXS5DTE2 Android 10 4File
N960F N960FXXS5DTE6 Android 10 4File
N960U N960USQS4DTD6 Android 10 4File
N970F N970FXXS4CTD1 Android 10 4File
N975F N975FXXS4CTD1 Android 10 4File
T515 T515XXS4ATE3 Android 9 4File
T725 T725XXU1ATE3 Android 9 4File


DL.PARS-HAMRAH.COM

]]>
کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده 18 خرداد 1399 2020-06-08T03:32:19+01:00 2020-06-08T03:32:19+01:00 tag:http://www.samsungcsportal.ir/post/844 vahid gsm DL.PARS-HAMRAH.COM   A305F U5 COMBINATION FAC FA90 A305FDDU5ATE1 FAC CL18561487 QB30906276 REV00 user mid noship.tar.md5 A217F COMBINATION FAC FAQ0 A217FXXU1ATEB FAC CL18732099 QB31609087 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5 A315F COMBINATION FAC FAQ0 A315FXXU1ATE3 FAC CL18326049 QB31310381 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5 A515F U2 COMBINATION FAC FAQ0 A515FXXU2ATE2 FAC CL18621772 QB30945597 REV00 user mid noship.tar.md5 A115F Combination Files JDM A115F QL1871A FAC A1

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

A305F U5 COMBINATION FAC FA90 A305FDDU5ATE1 FAC CL18561487 QB30906276 REV00 user mid noship.tar.md5


A217F COMBINATION FAC FAQ0 A217FXXU1ATEB FAC CL18732099 QB31609087 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A315F COMBINATION FAC FAQ0 A315FXXU1ATE3 FAC CL18326049 QB31310381 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A515F U2 COMBINATION FAC FAQ0 A515FXXU2ATE2 FAC CL18621772 QB30945597 REV00 user mid noship.tar.md5


A115F Combination Files JDM A115F QL1871A FAC A115FXX1F080 200519.zip


T585 U6 COMBINATION FA60 T585XXU6ATE7 CL18809067 QB31607476 REV00 user mid noship.tar.md5


T725 COMBINATION FAC FA90 T725XXU1ATD2 FACFAC CL18580594 QB30794578 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


T865 U3 COMBINATION FAC FA90 T865XXU3ATD1 FACFAC CL18579326 QB30792496 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G973F U6 COMBINATION FAC FA90 G973FXXU6ATE2 FAC CL18772435 QB31494163 REV01 user mid noship.tar.md5


F700F COMBINATION FAC FAQ0 F700FXXU1ATE1 FACFAC CL18619386 QB30951353 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


N770F U3 COMBINATION FAC FAQ0 N770FXXU3ATE1 FACFAC CL18605544 QB30909792 REV00 user mid noship.tar.md5


M315F COMBINATION FAC FAQ0 M315FXXU1ATE1 FAC CL18513442 QB30971157 REV00 user mid noship.tar.md5


M115F Combination Files JDM M115F QL1871B FAC M115FXX1F080 200519.zip

 

DL.PARS-HAMRAH.COM

]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part129 2020-05-02T06:25:38+01:00 2020-05-02T06:25:38+01:00 tag:http://www.samsungcsportal.ir/post/842 vahid gsm کامبینیشن M315F M315FXXU1ATD1 M315F COMBINATION FAC FAQ0 M315FXXU1ATD1کامبینیشن W2020 U2 W2020ZCU2ATC1 W2020 U2 COMBINATION FAC FA90 W2020ZCU2ATC1کامبینیشن F7000 F7000ZCU1ATD2 F7000 COMBINATION FAC FAQ0 F7000ZCU1ATD2کامبینیشن N970F U3 N970FXXU3ATB2 N970F U3 COMBINATION FAC FA90 N970FXXU3ATB2کامبینیشن G885Y U3 G885YDXU3ATD1 G885Y U3 COMBINATION OLM FA80 G885YDXU3ATD1کامبینیشن G885F U3 G885FDXU3ATD1 G885F U3 COMBINATION OLM FA80 G885FDXU3ATD1کامبینیشن G9860 G9860ZCU1ATD1 G9860 COMBINA

کامبینیشن M315F M315FXXU1ATD1

M315F COMBINATION FAC FAQ0 M315FXXU1ATD1
کامبینیشن W2020 U2 W2020ZCU2ATC1

W2020 U2 COMBINATION FAC FA90 W2020ZCU2ATC1
کامبینیشن F7000 F7000ZCU1ATD2

F7000 COMBINATION FAC FAQ0 F7000ZCU1ATD2
کامبینیشن N970F U3 N970FXXU3ATB2

N970F U3 COMBINATION FAC FA90 N970FXXU3ATB2
کامبینیشن G885Y U3 G885YDXU3ATD1

G885Y U3 COMBINATION OLM FA80 G885YDXU3ATD1
کامبینیشن G885F U3 G885FDXU3ATD1

G885F U3 COMBINATION OLM FA80 G885FDXU3ATD1
کامبینیشن G9860 G9860ZCU1ATD1

G9860 COMBINATION FAC FAQ0 G9860ZCU1ATD1
کامبینیشن G9810 G9810ZCU1ATD1

G9810 COMBINATION FAC FAQ0 G9810ZCU1ATD1
کامبینیشن G985F U2 G985FXXU2ATD2

G985F U2 COMBINATION FAC FAQ0 G985FXXU2ATD2
کامبینیشن G715U U2 G715USQU2ATD1

G715U U2 COMBINATION FAC FAQ0 G715USQU2ATD1
کامبینیشن G9750 U3 G9750ZCU3ATC1

G9750 U3 COMBINATION FAC FA90 G9750ZCU3ATC1
کامبینیشن T580 U5 T580XXU5ATD1

T580 U5 COMBINATION FA60 T580XXU5ATD1
کامبینیشن A716B A716BXXU1ATD2

A716B COMBINATION OJM FAQ0 A716BXXU1ATD2
کامبینیشن A315G A315GDXU1ATD3

A315G COMBINATION FAC FAQ0 A315GDXU1ATD3
کامبینیشن A307GT U4 A307GTVJU4ATD2

A307GT U4 COMBINATION FAC FA90 A307GTVJU4ATD2
کامبینیشن A307GT U4 A307GTVJU4ATD1

A307GT U4 COMBINATION FAC FA90 A307GTVJU4ATD1
کامبینیشن A307GT U3 A307GTVJU3ATD3

A307GT U3 COMBINATION FAC FA90 A307GTVJU3ATD3
کامبینیشن A307GT U2 A307GTVJU2ATD4

A307GT U2 COMBINATION FAC FA90 A307GTVJU2ATD4
کامبینیشن A205GN U5 A205GNDXU5ATC1

A205GN U5 COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU5ATC1
کامبینیشن A105FN U3 A105FNXXU3ATA1

A105FN U3 COMBINATION FAC FA90 A105FNXXU3ATA1
کامبینیشن A7160 A7160ZCU1ATD2

A7160 COMBINATION CHC FAQ0 A7160ZCU1ATD2
فایل فلش 3 فایل فارسی T580 T580XXS5CTD1

T580 T580XXS5CTD1 Android 8.1 3File
فایل فلش 4 فایل N975U1 N975U1UEU3CTC9

N975U1 N975U1UEU3CTC9 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل N960U N960USQU4DTC7 اندروید 10

N960U N960USQU4DTC7 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل G965U1 G965U1UES7DTD1 اندروید 10

G965U1 G965U1UES7DTD1 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل G960U1 G960U1UES7DTD1

G960U1 G960U1UES7DTD1 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی G398FN G398FNXXS4ATC2

G398FN G398FNXXS4ATC2 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی A530F A530FXXSBCTCA

A530F A530FXXSBCTCA Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل A515U A515USQU1ATD3 اندروید 10

A515U A515USQU1ATD3 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل A505U A505USQU5BTD1 اندروید 10

A505U A505USQU5BTD1 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل A505F A505FDDS4BTD2 اندروید 10

A505F A505FDDS4BTD2 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی A115F A115FXXU1ATC5 اندروید 10

A115F A115FXXU1ATC5 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل A102U A102USQS6ATD2

A102U A102USQS6ATD2 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل A015AZ A015AZUCU1ATC6 اندروید 10

A015AZ A015AZUCU1ATC6 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل A015A A015AUCU1ATC6 اندروید 10

A015A A015AUCU1ATC6 Android 10 4File]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part128 2020-04-28T07:54:25+01:00 2020-04-28T07:54:25+01:00 tag:http://www.samsungcsportal.ir/post/839 vahid gsm فایل فلش 4 فایل J737U ورژن J737UUEU5BTB1 J737U J737UUEU5BTB1 Android 9 4Fileفایل فلش 4 فایل J737R4 ورژن J737R4TYS7BTC1 J737R4 J737R4TYS7BTC1 Android 9 4Fileفایل فلش 4 فایل J737P ورژن J737PVPS6BTC1 J737P J737PVPS6BTC1 Android 9 4Fileفایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J400F ورژن J400FXXS5BTC3 J400F J400FXXS5BTC3 Android 9 4Fileفایل فلش 4 فایل J337VPP ورژن J337VPPVRS6BTC1 J337VPP J337VPPVRS6BTC1 Android 9 4FIleفایل فلش 4 فایل J337V ورژن J337VVRS6BTC1 J337V J337VVRS6BTC1 Android 9 4Fileفایل ف

فایل فلش 4 فایل J737U ورژن J737UUEU5BTB1

J737U J737UUEU5BTB1 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل J737R4 ورژن J737R4TYS7BTC1

J737R4 J737R4TYS7BTC1 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل J737P ورژن J737PVPS6BTC1

J737P J737PVPS6BTC1 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J400F ورژن J400FXXS5BTC3

J400F J400FXXS5BTC3 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل J337VPP ورژن J337VPPVRS6BTC1

J337VPP J337VPPVRS6BTC1 Android 9 4FIle
فایل فلش 4 فایل J337V ورژن J337VVRS6BTC1

J337V J337VVRS6BTC1 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337U ورژن J337UUEU5BTB3

J337U J337UUEU5BTB3 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل J337R4 ورژن J337R4TYS7BTC1

J337R4 J337R4TYS7BTC1 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل G988U1 ورژن G988U1UEU1ATCT

G988U1 G988U1UEU1ATCT Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل G988U ورژن G988USQU1ATCU

G988U G988USQU1ATCU Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل G988U ورژن G988USQU1ATCT

G988U G988USQU1ATCT Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل G986U1 ورژن G986U1UEU1ATCT

G986U1 G986U1UEU1ATCT Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل G986U ورژن G986USQU1ATCU

G986U G986USQU1ATCU Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل G986U ورژن G986USQU1ATCT

G986U G986USQU1ATCT Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل G981U ورژن G981U1UEU1ATCT

G981U1 G981U1UEU1ATCT Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل G981U ورژن G981USQU1ATCU

G981U G981USQU1ATCU Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل G981U ورژن G981USQU1ATCT

G981U G981USQU1ATCT Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G981B ورژن G981BXXU1ATCT اندروید 10

G981B G981BXXU1ATCT Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل G977U ورژن G977UVRU4CTC9

G977U G977UVRU4CTC9 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل G977U ورژن G977UUCS4BTB4

G977U G977UUCS4BTB4 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل G977P ورژن G977PVPU4CTC9

G977P G977PVPU4CTC9 Android 10 4FIle
فایل فلش 4 فایل G975U ورژن G975USQU3DTD1

G975U G975USQU3DTD1 Android 10 4FIle
فایل فلش 4 فایل G975U ورژن G975USQU3DTCB

G975U G975USQU3DTCB Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل G975U ورژن G975USQU3DTC9

G975U G975USQU3DTC9 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل G973U ورژن G973USQU3DTD1

G973U G973USQU3DTD1 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل G973U ورژن G973USQU3DTCB

G973U G973USQU3DTCB Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQU3DTC9

G973U G973USQU3DTC9 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQU3DTD1

G970U G970USQU3DTD1 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQU3DTCB

G970U G970USQU3DTCB Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQU3DTC9

G970U G970USQU3DTC9 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی G965F ورژن G965FXXU8DTC5

G965F G965FXXU8DTC5 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی G960F ورژن G960FXXU8DTC5

G960F G960FXXU8DTC5 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل G955U ورژن G955USQS7DTC1

G955U G955USQS7DTC1 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل G955U ورژن G955USQS7DTB3

G955U G955USQS7DTB3 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل G950U ورژن G950USQS7DTC1

G950U G950USQS7DTC1 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل G950U ورژن G950USQS7DTB3

G950U G950USQS7DTB3 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل G935V ورژن G935VVRSBCTC1

G935V G935VVRSBCTC1 Android 8 4File
فایل فلش 4 فایل G930V ورژن G930VVRSBCTC1

G930V G930VVRSBCTC1 Android 8 4File
فایل فلش 4 فایل G889A ورژن G889AUCU2ATC3

G889A G889AUCU2ATC3 Android 8.1 4File
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G770U1 ورژن G770U1UEU1ATC9 اندروید 10

G770U1 G770U1UEU1ATC9 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G770U1 ورژن G770U1UES1ATD2 اندروید 10

G770U1 G770U1UES1ATD2 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل G715U1 ورژن G715U1UEU1ATAJ اندروید 10

G715U1 G715U1UEU1ATAJ Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل G715U ورژن G715USQU1ATCB اندروید 10

G715U G715USQU1ATCB Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G715FN ورژن G715FNXXS3ATC1 اندروید 10

G715FN G715FNXXS3ATC1 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G398FN ورژن G398FNXXU4BTC7 اندروید 10

G398FN G398FNXXU4BTC7 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل سامسونگ F900U1 ورژن F900U1UEU3BTCE اندروید 10

F900U1 F900U1UEU3BTCE Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل F700U ورژن F700USQU1ATC2

F700U F700USQU1ATC2 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل F700F ورژن F700FTBU1ATC9

F700F F700FTBU1ATC9 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی A750F ورژن A750FXXU4CTC8 اندروید 10

A750F A750FXXU4CTC8 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی A715F ورژن A715FXXU2ATCC

A715F A715FXXU2ATCC Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی A715F ورژن A715FXXU1ATA7

A715F A715FXXU1ATA7 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل A600U ورژن A600UUEU5BTB3

A600U A600UUEU5BTB3 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل A600T1 ورژن A600T1UVS4BTB1

A600T1 A600T1UVS4BTB1 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل A600T ورژن A600TUVS4BTB1

A600T A600TUVS4BTB1 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل A600T ورژن A600TUVS4BTB1

A600T A600TUVS4BTB1 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل A505U1 ورژن A505U1UEU5ATC1

A505U1 A505U1UEU5ATC1 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل A505U1 ورژن A505U1UES5ATC3

A505U1 A505U1UES5ATC3 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A505F ورژن A505FDDU4BTC9 اندروید 10

A505F A505FDDU4BTC9 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU2BTD1 اندروید 10

A307FN A307FNXXU2BTD1 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A205U ورژن A205USQS5ATB4

A205U A205USQS5ATB4 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A107F ورژن A107FXXU5BTD2 اندروید 10

A107F A107FXXU5BTD2 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A105F ورژن A105FDDS3ATC1

A105F A105FDDS3ATC1 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A015T1 ورژن A015T1UVU1ATC1

A015T1 A015T1UVU1ATC1 Android 10 4FIle
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A015F ورژن A015FXXU2ATC5

A015F A015FXXU2ATC5 Android 10 4File]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part127 2020-04-28T07:49:23+01:00 2020-04-28T07:49:23+01:00 tag:http://www.samsungcsportal.ir/post/838 vahid gsm فایل فلش 4 فایل A102U1 ورژن A102U1UEU5ATB2 A102U1 A102U1UEU5ATB2 Android 9 4Fileکامبینیشن J337U U5 J337UUEU5BTB2 J337U U5 COMBINATION FAC FA80 J337UUEU5BTB2کامبینیشن J337V U6 J337VVRU6ATC1 J337V U6 COMBINATION FAC FA80 J337VVRU6ATC1کامبینیشن J737T U7 J737TUVU7ATB1 J737T U7 COMBINATION FAC FA80 J737TUVU7ATB1کامبینیشن S205DL u3 S205DLUDU3ATC1 S205DL U3 COMBINATION FAC FA90 S205DLUDU3ATC1کامبینیشن T927A U5 T927AUCU5ATD1 T927A U5 COMBINATION FAC FA81 T927AUCU5ATD1کامبینیشن T510 T510XXU1A

فایل فلش 4 فایل A102U1 ورژن A102U1UEU5ATB2

A102U1 A102U1UEU5ATB2 Android 9 4File
کامبینیشن J337U U5 J337UUEU5BTB2

J337U U5 COMBINATION FAC FA80 J337UUEU5BTB2
کامبینیشن J337V U6 J337VVRU6ATC1

J337V U6 COMBINATION FAC FA80 J337VVRU6ATC1
کامبینیشن J737T U7 J737TUVU7ATB1

J737T U7 COMBINATION FAC FA80 J737TUVU7ATB1
کامبینیشن S205DL u3 S205DLUDU3ATC1

S205DL U3 COMBINATION FAC FA90 S205DLUDU3ATC1
کامبینیشن T927A U5 T927AUCU5ATD1

T927A U5 COMBINATION FAC FA81 T927AUCU5ATD1
کامبینیشن T510 T510XXU1ATD1

T510 COMBINATION FAC FA90 T510XXU1ATD1
کامبینیشن T510 U3 T510XXU3ATC1

T510 U3 COMBINATION FAC FA90 T510XXU3ATC1
کامبینیشن A202F U3 A202FXXU3ATD1

A202F U3 COMBINATION FAC FA90 A202FXXU3ATD1
کامبینیشن A202F U3 A202FXXU3ATC1

A202F U3 COMBINATION FAC FA90 A202FXXU3ATC1
کامبینیشن A507FN S4 A507FNXXS4ATC2

A507FN S4 COMBINATION FAC FA90 A507FNXXS4ATC2
کامبینیشن A515F U3 A515FXXU3ATC7

A515F U3 COMBINATION FAC FAQ0 A515FXXU3ATC7
کامبینیشن A515F U2 A515FXXU2ATC6

A515F U2 COMBINATION FAC FAQ0 A515FXXU2ATC6
کامبینیشن A515F A515FXXU1ATC5

A515F COMBINATION FAC FAQ0 A515FXXU1ATC5
کامبینیشن A515U A515USQU1ATD1

A515U COMBINATION FAC FAQ0 A515USQU1ATD1
کامبینیشن F700U F700USQU1ATB6

F700U COMBINATION FAC FAQ0 F700USQU1ATB6
کامبینیشن N950F UA N950FXXUAATD1

N950F UA COMBINATION FA71 N950FXXUAATD1
کامبینیشن N970U U3 N970USQU3ATB1

N970U U3 COMBINATION FAC FA90 N970USQU3ATB1
کامبینیشن N975F U3 N975FXXU3ATB2

N975F U3 COMBINATION FAC FA90 N975FXXU3ATB2
کامبینیشن N975U U3 N975USQU3ATB1

N975U U3 COMBINATION FAC FA90 N975USQU3ATB1
کامبینیشن N976B U3 N976BXXU3ATC1

N976B U3 COMBINATION FAC FA90 N976BXXU3ATC1
کامبینیشن N976U N976USQU1ATB1

N976U COMBINATION FAC FAQ0 N976USQU1ATB1
کامبینیشن P610 P610XXU1ATD2

P610 COMBINATION FAC FAQ0 P610XXU1ATD2
کامبینیشن G935A G935AUCUBATA1

G935A COMBINATION ATT FA60 G935AUCUBATA1
کامبینیشن G715U1 G715U1UEU1ATC1

G715U1 COMBINATION FAC FAQ0 G715U1UEU1ATC1
کامبینیشن G715U1 G715U1UEU1ATA5

G715U1 COMBINATION FAC FAQ0 G715U1UEU1ATA5
کامبینیشن G715U G715USQU1ATC3

G715U COMBINATION FAC FAQ0 G715USQU1ATC3
کامبینیشن G770U1 G770U1UEU1ATC2

G770U1 COMBINATION FAC FAQ0 G770U1UEU1ATC2
کامبینیشن G980F G980FXXU1ATC7

G980F COMBINATION FAC FAQ0 G980FXXU1ATC7
کامبینیشن G981B G981BXXU1ATC7

G981B COMBINATION FAC FAQ0 G981BXXU1ATC7
کامبینیشن G981U G981USQU1ATD1

G981U COMBINATION FAC FAQ0 G981USQU1ATD1
کامبینیشن G981V G981VSQU0ATD3

G981V COMBINATION FAC FAQ0 G981VSQU0ATD3
کامبینیشن G985F G985FXXU1ATD1

G985F COMBINATION FAC FAQ0 G985FXXU1ATD1
کامبینیشن G986B G986BXXU1ATD1

G986B COMBINATION FAC FAQ0 G986BXXU1ATD1
کامبینیشن G986U G986USQU1ATD1

G986U COMBINATION FAC FAQ0 G986USQU1ATD1
کامبینیشن G988B G988BXXU1ATC7

G988B COMBINATION FAC FAQ0 G988BXXU1ATC7
کامبینیشن G988U G988USQU1ATD1

G988U COMBINATION FAC FAQ0 G988USQU1ATD1
کامبینیشن G930A G930AUCUBATA1

G930A COMBINATION VZW FA60 G930AUCUBATA1
فایل فلش 4 فایل T927A ورژن T927AUCS5ATD1

T927A T927AUCS5ATD1 Android 8.1 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی T865 ورژن T865XXU2BTC7 اندروید 10

T865 T865XXU2BTC7 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل T837R4 ورژن T837R4TYS4BTC1

T837R4 T837R4TYS4BTC1 Android 4File
فایل فلش 4 فایل T387AA ورژن T387AAUCU2BTA1

T387AA T387AAUCU2BTA1 Android 9 4File
فایل فلش 3 فایل T830 ورژن T830XXU4BTB2

T830 T830XXU4BTB2 Android 9 3File
فایل فلش 4 فایل T727A ورژن T727AUCU1ATB1

T727A T727AUCU1ATB1 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل T517P ورژن T517PVPS2ATC2

T517P T517PVPS2ATC2 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل T387R4 ورژن T387R4TYU3BTC1

T387R4 T387R4TYU3BTC1 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل S767VL ورژن S767VLUDS6BTA1

S767VL S767VLUDS6BTA1 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل S737TL ورژن S737TLUDS7BTB2

S737TL S737TLUDS7BTB2 Android 8.1 4File
فایل فلش 4 فایل S367VL ورژن S367VLUDS6BTA1

S367VL S367VLUDS6BTA1 Android 9 4File
فایل فلش 3 فایل R830 ورژن R830XXU1BTD3

R830 R830XXU1BTD3 3File Firmware
فایل فلش 3 فایل R820 ورژن R820XXU1BTD3

R820 R820XXU1BTD3 3File Firmware
فایل فلش 3 فایل P610X ورژن P610XXXU1ATCC اندروید 10

P610X P610XXXU1ATCC Android 10 3File
فایل فلش 3 فایل P610 ورژن P610XXU1ATCC اندروید 10

P610 P610XXU1ATCC Android 10 3FIle
فایل فلش 4 فایل N976V ورژن N976VVRU3CTC9

N976V N976VVRU3CTC9 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل N976U ورژن N976USQU1BTCB

N976U N976USQU1BTCB Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل N976U ورژن N976USQU1BTC

N976U N976USQU1BTC Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل N975U1 ورژن N975U1UES3BTB3

N975U1 N975U1UES3BTB3 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل N975U ورژن N975USQU3CTD1

N975U N975USQU3CTD1 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل N975U ورژن N975USQU3CTCA

N975U N975USQU3CTCA Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل N975U ورژن N975USQU3CTC9

N975U N975USQU3CTC9 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی N975F ورژن N975FXXU3CTC9

N975F N975FXXU3CTC9 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل N970U ورژن N970USQU3CTC9

N970U N970USQU3CTC9 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل N970U ورژن N970USQU3CTD1

N970U N970USQU3CTD1 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل N960U ورژن N960USQU4DTC6

N960U N960USQU4DTC6 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی N960F ورژن N960FXXU5DTCA اندروید 10

N960F N960FXXU5DTCA Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل N950U ورژن N950USQU7DTC1

N950U N950USQU7DTC1 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی N770F ورژن N770FXXU2BTD4

N770F N770FXXU2BTD4 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی M115F ورژن M115FXXU1ATD1 اندروید 10

M115F M115FXXU1ATD1 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل J737VPP ورژن J737VPPVRS6BTB1

J737VPP J737VPPVRS6BTB1 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل J737V ورژن J737VVRS6BTB1

J737V J737VVRS6BTB1 Android 9 4File]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part126 2020-04-28T07:42:06+01:00 2020-04-28T07:42:06+01:00 tag:http://www.samsungcsportal.ir/post/837 vahid gsm کامبینیشن T395 U8 T395XXU8ATD1 T395 U8 COMBINATION OXA FA71 T395XXU8ATD1کامبینیشن T395 U7 T395XXU7ATB1 T395 U7 COMBINATION OXA FA71 T395XXU7ATB1کامبینیشن J260F U6 J260FPUU6ATD1 J260F U6 COMBINATION FAC FG00 J260FPUU6ATD1کامبینیشن P615 P615XXU1ATC7 P615 COMBINATION FAC FAQ0 P615XXU1ATC7کامبینیشن P610 P610XXU1ATD3 P610 COMBINATION FAC FAQ0 P610XXU1ATD3کامبیینشن G981V G981VSQU0ATD6 G981V COMBINATION FAC FAQ0 G981VSQU0ATD6کامبینیشن G715FN G715FNXXU3ATB5 G715FN COMBINATION FAC FAQ0 G715F

کامبینیشن T395 U8 T395XXU8ATD1

T395 U8 COMBINATION OXA FA71 T395XXU8ATD1
کامبینیشن T395 U7 T395XXU7ATB1

T395 U7 COMBINATION OXA FA71 T395XXU7ATB1
کامبینیشن J260F U6 J260FPUU6ATD1

J260F U6 COMBINATION FAC FG00 J260FPUU6ATD1
کامبینیشن P615 P615XXU1ATC7

P615 COMBINATION FAC FAQ0 P615XXU1ATC7
کامبینیشن P610 P610XXU1ATD3

P610 COMBINATION FAC FAQ0 P610XXU1ATD3
کامبیینشن G981V G981VSQU0ATD6

G981V COMBINATION FAC FAQ0 G981VSQU0ATD6
کامبینیشن G715FN G715FNXXU3ATB5

G715FN COMBINATION FAC FAQ0 G715FNXXU3ATB5
کامبینیشن G715FN G715FNXXU2ATB4

G715FN COMBINATION FAC FAQ0 G715FNXXU2ATB4
کامبینیشن G715FN G715FNXXU1ATB3

G715FN COMBINATION FAC FAQ0 G715FNXXU1ATB3
کامبینیشن F700F F700FXXU1ATD2

F700F COMBINATION FAC FAQ0 F700FXXU1ATD2
کامبینیشن F700F F700FXXU1ATB6

F700F COMBINATION FAC FAQ0 F700FXXU1ATB6
کامبینیشن A716B A716BXXU1ATC3

A716B COMBINATION OJM FAQ0 A716BXXU1ATC3
کامبینیشن A715F A715FXXU1ATD1

A715F COMBINATION FAC FAQ0 A715FXXU1ATD1
کامبینیشن A315F A315FXXU1ATD3

A315F COMBINATION FAC FAQ0 A315FXXU1ATD3
کامبینیشن A307FN U2 A307FNXXU2ATD3

A307FN U2 COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU2ATD3
کامبینیشن A307FN U2 A307FNXXU2ATD2

A307FN U2 COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU2ATD2
کامبینیشن A307FN U2 A307FNXXU2ATD1

A307FN U2 COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU2ATD1
کامبنیشن A305F U5 A305FDDU5ATD2

A305F U5 COMBINATION FAC FA90 A305FDDU5ATD2
کامبنیشن A305F U5 A305FDDU5ATD1

A305F U5 COMBINATION FAC FA90 A305FDDU5ATD1
کامبینیشن A205F U7 A205FDDU7ATD1

A205F U7 COMBINATION FAC FA90 A205FDDU7ATD1
کامبینیشن M105G U5 M105GDXU5ATD2

M105G U5 COMBINATION FAC FA81 M105GDXU5ATD2
فایل فلش 4 فایل فارسی T725 T725XXS1ATC5

T725 T725XXS1ATC5 Android 9 4File
فایل فلش 3 فایل فارسی T720 T720XXS1ATC6

T720 T720XXS1ATC6 Android 9 3File
فایل فلش 4 فایل T585 T585XXU6CTB1

T585 T585XXU6CTB1 Android 8.1 4File
فایل فلش 4 فایل T547U T547UUES2ATD1

T547U T547UUES2ATD1 Android 9 4File
فایل فلش 3 فایل T510 T510XXS3ATB4

T510 T510XXS3ATB4 Android 9 3File
فایل فلش 4 فایل S757BL S757BLUDS5BTA1 اندروید 9

S757BL S757BLUDS5BTA1 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل S357BL S357BLUDS5BTA1

S357BL S357BLUDS5BTA1 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل S111DL S111DLUDU1ATC4 اندروید 10

S111DL S111DLUDU1ATC4 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل S111DL S111DLUDU1ATC4 اندروید 10

S111DL S111DLUDU1ATC4 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی P615 P615XXU1ATD5 اندروید 10

P615 P615XXU1ATD5 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی P615 P615XXU1ATCB اندروید 10

P615 P615XXU1ATCB Android 10 4File
فایل فلش 3 فایل فارسی P610 P610XXU1ATD5

P610 P610XXU1ATD5 Android 10 3File
فایل فلش 3 فایل P610X P610XXXU1ATD5

P610X P610XXXU1ATD5 Android 10 3File
فایل فلش 4 فایل فارسی N970F N970FXXU3CTC9

N970F N970FXXU3CTC9 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل N950U1 N950U1UEU7DTC3

N950U1 N950U1UEU7DTC3 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی N950F N950FXXSADTC4

N950F N950FXXSADTC4 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی J701F J701FXVS8CTC1

J701F J701FXVS8CTC1 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی J600F J600FXXU7CTC9 اندروید 10

J600F J600FXXU7CTC9 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل G988U G988USQU1ATD6

G988U G988USQU1ATD6 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی G988B G988BXXU1ATD3

G988B G988BXXU1ATD3 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی G988B G988BXXU1ATCT

G988B G988BXXU1ATCT Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل G981U G981USQU1ATD6

G981U G981USQU1ATD6 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل G986U G986USQU1ATD6

G986U G986USQU1ATD6 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی G986B G986BXXU1ATD3

G986B G986BXXU1ATD3 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی G985F G985FXXU1ATD3

G985F G985FXXU1ATD3 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی G980F G980FXXU1ATD3

G980F G980FXXU1ATD3 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی G980F G980FXXU1ATCT

G980F G980FXXU1ATCT Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی G975F G975FXXU4CTC9

G975F G975FXXU4CTC9 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی G973F G973FXXU4CTC9

G973F G973FXXU4CTC9 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی G970F G970FXXU4CTC9

G970F G970FXXU4CTC9 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل G965U G965USQS7DTD1

G965U G965USQS7DTD1 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل G960U G960USQS7DTD1

G960U G960USQS7DTD1 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی G955F G955FXXS8DTC6

G955F G955FXXS8DTC6 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی G950F G950FXXS8DTC6

G950F G950FXXS8DTC6 Android 9 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی G935F G935FXXS8ETCA

G935F G935FXXS8ETCA Android 8 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی G930F G930FXXS8ETCA

G930F G930FXXS8ETCA Android 8 4File
فایل فلش 4 فایل G715U G715USQU1ATD1

G715U G715USQU1ATD1 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل F900U F900USQU3BTCD اندروید 10

F900U F900USQU3BTCD Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی F900F F900FXXU3BTCD اندروید 10

F900F F900FXXU3BTCD Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل F700U F700USQS1ATD1

F700U F700USQS1ATD1 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی F700F F700FXXU1ATD6

F700F F700FXXU1ATD6 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی A920F A920FXXU3CTCD اندروید 10

A920F A920FXXU3CTCD Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی A805F A805FXXU4BTC3 اندروید 10

A805F A805FXXU4BTC3 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی A716B A716BXXU1ATCC اندروید 10

A716B A716BXXU1ATCC Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی A705FN A705FNXXU5BTC2 اندروید 10

A705FN A705FNXXU5BTC2 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی A605F A605FJXU5CTC8 اندروید 10

A605F A605FJXU5CTC8 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی A600F A600FJXU5CTC6 اندروید 10

A600F A600FJXU5CTC6 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل A515U1 A515U1UEU1ATC8

A515U1 A515U1UEU1ATC8 Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی A315F ورژن A315FXXU1ATCG اندروید 10

A315F A315FXXU1ATCG Android 10 4File
فایل فلش 4 فایل فارسی A207F ورژن A207FXXU2ATC1

A207F A207FXXU2ATC1 Android 9 4File]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part125 2020-03-25T08:08:47+01:00 2020-03-25T08:08:47+01:00 tag:http://www.samsungcsportal.ir/post/836 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ J260G ورژن J260GUPUU1ATB1 J260G COMBINATION FAC FG00 J260GUPUU1ATB1کامبینیشن سامسونگ SCV47K ورژن SCV47KDU1ATB6 SC V47K F700J COMBINATION FAC FAQ0 SCV47KDU1ATB6کامبینیشن سامسونگ SC51A ورژن SC51AOMU1ATB1 SC 51A G981A G981D G981J COMBINATION FAC FAQ0 SC51AOMU1ATB1کامبینیشن سامسونگ G9880 ورژن G9880ZCU1ATB8 G9880 COMBINATION FAC FAQ0 G9880ZCU1ATB8کامبینیشن سامسونگ G9860 ورژن G9860ZCU1ATB8Z G9860 COMBINATION FAC FAQ0 G9860ZCU1ATB8Zکامبینیشن سامسونگ G9810 ورژن G9810ZCU1ATB8

کامبینیشن سامسونگ J260G ورژن J260GUPUU1ATB1

J260G COMBINATION FAC FG00 J260GUPUU1ATB1
کامبینیشن سامسونگ SCV47K ورژن SCV47KDU1ATB6

SC V47K F700J COMBINATION FAC FAQ0 SCV47KDU1ATB6
کامبینیشن سامسونگ SC51A ورژن SC51AOMU1ATB1

SC 51A G981A G981D G981J COMBINATION FAC FAQ0 SC51AOMU1ATB1
کامبینیشن سامسونگ G9880 ورژن G9880ZCU1ATB8

G9880 COMBINATION FAC FAQ0 G9880ZCU1ATB8
کامبینیشن سامسونگ G9860 ورژن G9860ZCU1ATB8Z

G9860 COMBINATION FAC FAQ0 G9860ZCU1ATB8Z
کامبینیشن سامسونگ G9810 ورژن G9810ZCU1ATB8

G9810 COMBINATION FAC FAQ0 G9810ZCU1ATB8
کامبینیشن سامسونگ A505W ورژن A505WVLU4ATB1 باینری U4

A505W Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A505WVLU4ATB1
کامبینیشن سامسونگ A205W ورژن A205WVLU4ATB1 باینری U4

A205W Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A205WVLU4ATB1
فایل فلش فارسی سامسونگ T290 ورژن T290XXU2ATA2 اندروید 9

T290 T290XXU2ATA2 Android 9 Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T837T ورژن T837TUVU4BTB2 اندروید 9

T837T T837TUVU4BTB2 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T827V ورژن T827VVRS3CTB1 اندروید 9

T827V T827VVRS3CTB1 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387V ورژن T387VVRU2BTB2 اندروید 9

T387V T387VVRU2BTB2 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387P ورژن T387PVPU2BTB2 اندروید 9

T387P T387PVPU2BTB2 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T307U ورژن T307USQU1ATB9 اندروید 9

T307U T307USQU1ATB9 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N976U ورژن N976USQU1ATB7 اندروید 10

N976U N976USQU1ATB7 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQS3BTB6 اندروید 10

N975U N975USQS3BTB6 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQS3BTB5 اندروید 10

N975U N975USQS3BTB5 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N970U1 ورژن N970U1UES3BTB3 اندروید 10

N970U1 N970U1UES3BTB3 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQS3BTB6 اندروید 10

N970U N970USQS3BTB6 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQS3BTB5 اندروید 10

N970U N970USQS3BTB5 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQS3DTB2 اندروید 10

N960U N960USQS3DTB2 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737T ورژن J737TUVU7BTA2 اندروید 9

J737T J737TUVU7BTA2 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977P ورژن G977PVPS4BTB4 اندروید 10

G977P G977PVPS4BTB4 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQS3CTB6 اندروید 10

G975U G975USQS3CTB6 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQS3CTB6 اندروید 10

G973U G973USQS3CTB6 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQS3CTB6 اندروید 10

G970U G970USQS3CTB6 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS7DTB1 اندروید 10

G965U G965USQS7DTB1 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQU7DTA8 اندروید 10

G960U G960USQU7DTA8 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS7DTB1 اندروید 10

G960U G960USQS7DTB1 Android 10 4File Firmwrae
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935A ورژن G935AUCUBCTB1 اندروید 8

G935A G935AUCUBCTB1 Android 8 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930A ورژن G930AUCUBCTB1 اندروید 8

G930A G930AUCUBCTB1 Android 8 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G892A ورژن G892AUCU5CTA2 اندروید 9

G892A G892AUCU5CTA2 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQS5ATB4 اندروید 9

A505U A505USQS5ATB4 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A305F ورژن A305FDDU4ATA2 اندروید 9

A305F A305FDDU4ATA2 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A205U ورژن A205USQS5ATB3 اندروید 9

A205U A205USQS5ATB3 Android 9 4File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part124 2020-03-12T18:09:51+01:00 2020-03-12T18:09:51+01:00 tag:http://www.samsungcsportal.ir/post/835 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ N976B ورژن N976BXXU2ATB1 باینری U2 N976B Binary U2 COMBINATION FAC FA90 N976BXXU2ATB1کامبینیشن سامسونگ A715F ورژن A715FXXU2ATB3 باینری U2 A715F Binary U2 COMBINATION FAC FAQ0 A715FXXU2ATB3کامبینیشن سامسونگ A715F ورژن A715FXXU1ATB2 A715F COMBINATION FAC FAQ0 A715FXXU1ATB2کامبینیشن سامسونگ G981U ورژن G981USQU1ATB8 G981U COMBINATION FAC FAQ0 G981USQU1ATB8کامبینیشن سامسونگ G986U ورژن G986USQU1ATB8 G986U COMBINATION FAC FAQ0 G986USQU1ATB8کامبینیشن سامسونگ G988U ورژن G988U

کامبینیشن سامسونگ N976B ورژن N976BXXU2ATB1 باینری U2

N976B Binary U2 COMBINATION FAC FA90 N976BXXU2ATB1
کامبینیشن سامسونگ A715F ورژن A715FXXU2ATB3 باینری U2

A715F Binary U2 COMBINATION FAC FAQ0 A715FXXU2ATB3
کامبینیشن سامسونگ A715F ورژن A715FXXU1ATB2

A715F COMBINATION FAC FAQ0 A715FXXU1ATB2
کامبینیشن سامسونگ G981U ورژن G981USQU1ATB8

G981U COMBINATION FAC FAQ0 G981USQU1ATB8
کامبینیشن سامسونگ G986U ورژن G986USQU1ATB8

G986U COMBINATION FAC FAQ0 G986USQU1ATB8
کامبینیشن سامسونگ G988U ورژن G988USQU1ATB8

G988U COMBINATION FAC FAQ0 G988USQU1ATB8
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T927A ورژن T927AUCU4ATA2

T927A T927AUCU4ATA2 Android 8.1 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T727R4 ورژن T727R4TYS1ATB1

T727R4 T727R4TYS1ATB1 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N976Q ورژن N976QXXU3BTB1 اندروید 10

N976Q N976QXXU3BTB1 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQS3DTB1

N960U N960USQS3DTB1 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N770F ورژن N770FXXU2ATB6

N770F N770FXXU2ATB6 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737A ورژن J737AUCU6BTA3

J737A J737AUCU6BTA3 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J600F ورژن J600FXXS7BTB5

J600F J600FXXS7BTB5 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J336AZ ورژن J336AZTUS9ATB2

J336AZ J336AZTUS9ATB2 Android 8 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G988U1 ورژن G988U1UEU1ATBN

G988U1 G988U1UEU1ATBN Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G988U ورژن G988USQU1ATBN

G988U G988USQU1ATBN Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G988B ورژن G988BXXU1ATBM

G988B G988BXXU1ATBM Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G986U1 ورژن G986U1UEU1ATBN

G986U1 G986U1UEU1ATBN Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G986U ورژن G986USQU1ATBN

G986U G986USQU1ATBN Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G986B ورژن G986BXXU1ATBM

G986B G986BXXU1ATBM Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G985F ورژن G985FXXU1ATBM

G985F G985FXXU1ATBM Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G981U1 ورژن G981U1UEU1ATBN

G981U1 G981U1UEU1ATBN Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G981U ورژن G981USQU1ATBN

G981U G981USQU1ATBN Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G980F ورژن G980FXXU1ATBM

G980F G980FXXU1ATBM Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQU3CTB3

G975U G975USQU3CTB3 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQU3CTB3

G973U G973USQU3CTB3 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQU3CTB3

G970U G970USQU3CTB3 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQS7DTB1

G955U G955USQS7DTB1 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQS7DTB1

G950U G950USQS7DTB1 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935U ورژن G935UUESBCTA3

G935U G935UUESBCTA3 Android 8 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935T ورژن G935TUVSBCTA2

G935T G935TUVSBCTA2 Android 8 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930U ورژن G930UUESBCTA3

G930U G930UUESBCTA3 Android 8 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930T1 ورژن G930T1UVSBCTA2

G930T1 G930T1UVSBCTA2 Android 8 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600P ورژن A600PVPS6BTB2

A600P A600PVPS6BTB2 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600A ورژن A600AUCU6BTB1

A600A A600AUCU6BTB1 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A530F ورژن A530FXXSACTB5

A530F A530FXXSACTB5 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A520F ورژن A520FXXSDCTB2

A520F A520FXXSDCTB2 Android 8 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A205U ورژن A205USQU4ATA5 اندروید 9

A205U A205USQU4ATA5 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQU5ATA5

A102U A102USQU5ATA5 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQS5ATA8

A102U A102USQS5ATA8 Android 9 4File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part123 2020-03-03T21:50:40+01:00 2020-03-03T21:50:40+01:00 tag:http://www.samsungcsportal.ir/post/833 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ M105G ورژن M105GDXU4ATB1 باینری U4 M105G Binary U4 COMBINATION FAC FA81 M105GDXU4ATB1کامبینیشن سامسونگ A305F ورژن A305FDDU4ATB2 باینری U2 A305F Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A305FDDU4ATB2کامبینیشن سامسونگ A305F ورژن A305FDDU4ATB1 باینری U2 A305F Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A305FDDU4ATB1کامبینیشن سامسونگ G770F ورژن G770FXXU2ATB4 باینری U2 G770F Binary U2 COMBINATION FAC FAQ0 G770FXXU2ATB4کامبینیشن سامسونگ G770F ورژن G770FXXU1ATB3 G770F COMBINATION FAC FAQ0 G770FXX

کامبینیشن سامسونگ M105G ورژن M105GDXU4ATB1 باینری U4

M105G Binary U4 COMBINATION FAC FA81 M105GDXU4ATB1
کامبینیشن سامسونگ A305F ورژن A305FDDU4ATB2 باینری U2

A305F Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A305FDDU4ATB2
کامبینیشن سامسونگ A305F ورژن A305FDDU4ATB1 باینری U2

A305F Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A305FDDU4ATB1
کامبینیشن سامسونگ G770F ورژن G770FXXU2ATB4 باینری U2

G770F Binary U2 COMBINATION FAC FAQ0 G770FXXU2ATB4
کامبینیشن سامسونگ G770F ورژن G770FXXU1ATB3

G770F COMBINATION FAC FAQ0 G770FXXU1ATB3
کامبینیشن سامسونگ G980F ورژن G980FXXU1ATB6

G980F COMBINATION FAC FAQ0 G980FXXU1ATB6
کامبینیشن سامسونگ G981B ورژن G981BXXU1ATB6

G981B COMBINATION FAC FAQ0 G981BXXU1ATB6
کامبینیشن سامسونگ G985F ورژن G985FXXU1ATB7

G985F COMBINATION FAC FAQ0 G985FXXU1ATB7
کامبینیشن سامسونگ G986B ورژن G986BXXU1ATB7

G986B COMBINATION FAC FAQ0 G986BXXU1ATB7
کامبینیشن سامسونگ M215F ورژن M215FXXU1ATB3

M215F COMBINATION FAC FAQ0 M215FXXU1ATB3
کامبینیشن سامسونگ M315F ورژن M315FXXU1ATAJ

M315F COMBINATION FAC FAQ0 M315FXXU1ATAJ
کامبینیشن سامسونگ N770F ورژن N770FXXU2ATB1 باینری U2

N770F Binary U2 COMBINATION FAC FAQ0 N770FXXU2ATB1
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N960U1 ورژن N960U1UEU3DTA5 اندروید 10

N960U1 N960U1UEU3DTA5 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N975F ورژن N975FXXU2BTB5 اندروید 10

N975F N975FXXU2BTB5 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T867U ورژن T867USQS2ATA1 اندروید 9

T867U T867USQS2ATA1 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T597V ورژن T597VVRS2BTB2 اندروید 9

T597V T597VVRS2BTB2 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N970F ورژن N970FXXU2BTB5 اندروید 10

N970F N970FXXU2BTB5 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS7DTA6 اندروید 9

N950U N950USQS7DTA6 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J730F ورژن J730FXWU6CTA2 اندروید 9

J730F J730FXWU6CTA2 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J260AZ ورژن J260AZTUU7BTA4 اندروید 9

J260AZ J260AZTUU7BTA4 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J260A ورژن J260AUCU6BTA4 اندروید 9

J260A J260AUCU6BTA4 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930T ورژن G930TUVSBCTA2 اندروید 8

G930T G930TUVSBCTA2 Android 8 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQS6CTA5 اندروید 9

G892U G892USQS6CTA5 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQS4ATA2 اندروید 9

A505U A505USQS4ATA2 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A505F ورژن A505FDDS4ATB6 اندروید 9

A505F A505FDDS4ATB6 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQU5ATB2 اندروید 9

A102U A102USQU5ATB2 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQS5ATA7 اندروید 9

A102U A102USQS5ATA7 Android 9 4File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part122 2020-02-28T09:36:17+01:00 2020-02-28T09:36:17+01:00 tag:http://www.samsungcsportal.ir/post/832 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ J337T ورژن J337TUVU7ATA1 باینری u7 J337T Binary U7 COMBINATION FAC FA80 J337TUVU7ATA1کامبینیشن سامسونگ A715F ورژن A715FXXU1ATB1 A715F COMBINATION FAC FAQ0 A715FXXU1ATB1کامبینیشن سامسونگ N950F ورژن N950FXXU9ATB1 باینری U9 N950F Binary U9 COMBINATION FA71 N950FXXU9ATB1کامبینیشن سامسونگ A520F ورژن A520FXXUDATB1 A520F COMBINATION FAC FA60 A520FXXUDATB1کامبینیشن سامسونگ A720F ورژن A720FXXU9ATB1 باینری U9 A720F Binary U9 COMBINATION FAC FA60 A720FXXU9ATB1کامبینیشن سامسونگ

کامبینیشن سامسونگ J337T ورژن J337TUVU7ATA1 باینری u7

J337T Binary U7 COMBINATION FAC FA80 J337TUVU7ATA1
کامبینیشن سامسونگ A715F ورژن A715FXXU1ATB1

A715F COMBINATION FAC FAQ0 A715FXXU1ATB1
کامبینیشن سامسونگ N950F ورژن N950FXXU9ATB1 باینری U9

N950F Binary U9 COMBINATION FA71 N950FXXU9ATB1
کامبینیشن سامسونگ A520F ورژن A520FXXUDATB1

A520F COMBINATION FAC FA60 A520FXXUDATB1
کامبینیشن سامسونگ A720F ورژن A720FXXU9ATB1 باینری U9

A720F Binary U9 COMBINATION FAC FA60 A720FXXU9ATB1
کامبینیشن سامسونگ A205F ورژن A205FDDU7ATB1 باینری U7

A205F Binary U7 COMBINATION FAC FA90 A205FDDU7ATB1
کامبینیشن سامسونگ A405FN ورژن A405FNXXU3ATB1 باینری U3

A405FN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A405FNXXU3ATB1
کامبینیشن سامسونگ A505U ورژن A505USQU4ATB1 باینری U4

A505U Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A505USQU4ATB1
کامبینیشن سامسونگ F900U ورژن F900USQU3ATA1 باینری U3

F900U Binary U3 COMBINATION FAC FA90 F900USQU3ATA1
کامبینیشن سامسونگ F700F ورژن F700FXXU1ATB6

F700F COMBINATION FAC FAQ0 F700FXXU1ATB6
کامبینیشن سامسونگ F700U ورژن F700USQU1ATB6

F700U COMBINATION FAC FAQ0 F700USQU1ATB6
کامبینیشن سامسونگ F7000 ورژن F7000ZCU1ATB6

F7000 COMBINATION FAC FAQ0 F7000ZCU1ATB6
کامبینیشن سامسونگ G970F ورژن G970FXXU4ATB2 باینری U4

G970F Binary U4 COMBINATION FAC FA90 G970FXXU4ATB2
کامبینیشن سامسونگ G973F ورژن G973FXXU4ATB2 باینری U4

G973F Binary U4 COMBINATION FAC FA90 G973FXXU4ATB2
کامبینیشن سامسونگ G977B ورژن G977BXXU3ATB2 باینری U3

G977B Binary U3 COMBINATION FAC FA90 G977BXXU3ATB2
کامبینیشن سامسونگ G977U ورژن G977UVRU4ATA1 باینری U4

G977U Binary U4 COMBINATION FAC FA90 G977UVRU4ATA1
کامبینیشن سامسونگ G981U ورژن G981USQU1ATB3

G981U COMBINATION FAC FAQ0 G981USQU1ATB3
کامبینیشن سامسونگ G985F ورژن G985FXXU1ATB4

G985F COMBINATION FAC FAQ0 G985FXXU1ATB4
کامبینیشن سامسونگ G986B ورژن G986BXXU1ATB4

G986B COMBINATION FAC FAQ0 G986BXXU1ATB4
کامبینیشن سامسونگ G986U ورژن G986USQU1ATB3

G986U COMBINATION FAC FAQ0 G986USQU1ATB3
کامبینیشن سامسونگ G988B ورژن G988BXXU1ATB5

G988B COMBINATION FAC FAQ0 G988BXXU1ATB5
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387VK ورژن T387VKVRU2BTA2 اندروید 9

T387VK T387VKVRU2BTA2 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T837A ورژن T837AUCU4BTA3 اندروید 9

T837A T837AUCU4BTA3 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T727U ورژن T727UUES1ATB1 اندروید 9

T727U T727UUES1ATB1 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N976V ورژن N976VVRU2BTA9 اندروید 10

N976V N976VVRU2BTA9 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N976U ورژن N976USQS1ATA6 اندروید 10

N976U N976USQS1ATA6 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N976U ورژن N976USQS1ATA4 اندروید 10

N976U N976USQS1ATA4 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQU2BTA9 اندروید 10

N975U N975USQU2BTA9 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQS2BTA6 اندروید 10

N975U N975USQS2BTA6 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQU2BTA9 اندروید 10

N970U N970USQU2BTA9 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQS2BTA6 اندروید 10

N970U N970USQS2BTA6 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQU3DTAA اندروید 10

N960U N960USQU3DTAA Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N950F ورژن N950FXXS9DTA1 اندروید 9

N950F N950FXXS9DTA1 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J610F ورژن J610FXXU4BTA1 اندروید 9

J610F J610FXXU4BTA1 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337T ورژن J337TUVS7ATA1 اندروید 8

J337T J337TUVS7ATA1 Android 8 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337A ورژن J337AUCU8BTA3 اندروید 9

J337A J337AUCU8BTA3 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UVRU4BTB2 اندروید 10

G977U G977UVRU4BTB2 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQU3CTB1 اندروید 10

G975U G975USQU3CTB1 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQU3CTB1 اندروید 10

G973U G973USQU3CTB1 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQU3CTB1 اندروید 10

G970U G970USQU3CTB1 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQU7DTA8 اندروید 10

G965U G965USQU7DTA8 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQU7DTA8 اندروید 10

G960U G960USQU7DTA8 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G955U1 ورژن G955U1UES7DTB2 اندروید 9

G955U1 G955U1UES7DTB2 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQS7DTA6 اندروید 9

G955U G955USQS7DTA6 Android 9 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQS7DTA6 اندروید 9

G950U G950USQS7DTA6 Android 9 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935VC ورژن G935VCCTSBCTA1 اندروید 8

G935VC G935VCCTSBCTA1 Android 8 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935V ورژن G935VVRSBCTA1 اندروید 8

G935V G935VVRSBCTA1 Android 8 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930VC ورژن G930VCCTSBCTA1 اندروید 8

G930VC G930VCCTSBCTA1 Android 8 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930V ورژن G930VVRSBCTA1 اندروید 8

G930V G930VVRSBCTA1 Android 8 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQS6CTA4 اندروید 9

G892U G892USQS6CTA4 Android 9 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ F900U1 ورژن F900U1UES3ATA1 اندروید 9

F900U1 F900U1UES3ATA1 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ F900U ورژن F900USQS3ATA4 اندروید 9

F900U F900USQS3ATA4 Android 9 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A515F ورژن A515FXXU2ATB1 اندروید 10

A515F A515FXXU2ATB1 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A505U1 ورژن A505U1UES4ATA1 اندروید 9

A505U1 A505U1UES4ATA1 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQS4ATA3 اندروید 9

A505U A505USQS4ATA3 Android 9 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A305F ورژن A305FDDU4BTB3 اندروید 10

A305F A305FDDU4BTB3 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A205U1 ورژن A205U1UES4ATB1 اندروید 9

A205U1 A205U1UES4ATB1 Android 9 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A205U ورژن A205USQU4ATA9 اندروید 9

A205U A205USQU4ATA9 Android 9 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ A205U ورژن A205USQS4ATB1 اندروید 9

A205U A205USQS4ATB1 Android 9 5File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part121 2020-02-19T22:17:37+01:00 2020-02-19T22:17:37+01:00 tag:http://www.samsungcsportal.ir/post/831 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ G9880 ورژن G9880ZCU0ATA6 G9880 COMBINATION FAC FAQ0 G9880ZCU0ATA6کامبینیشن سامسونگ G9860 ورژن G9860ZCU0ATA6 G9860 COMBINATION FAC FAQ0 G9860ZCU0ATA6کامبینیشن سامسونگ G9810 ورژن G9810ZCU0ATA6 G9810 COMBINATION FAC FAQ0 G9810ZCU0ATA6کامبینیشن سامسونگ F7000 ورژن F7000ZCU1ATB3 F7000 COMBINATION FAC FAQ0 F7000ZCU1ATB3کامبینیشن سامسونگ P205 ورژن P205DXU4ATA1 باینری U4 P205 Binary U4 COMBINATION FAC FA90 P205DXU4ATA1کامبینیشن سامسونگ A9080 ورژن A9080ZCU2ASL1 باینری U2 A908

کامبینیشن سامسونگ G9880 ورژن G9880ZCU0ATA6

G9880 COMBINATION FAC FAQ0 G9880ZCU0ATA6
کامبینیشن سامسونگ G9860 ورژن G9860ZCU0ATA6

G9860 COMBINATION FAC FAQ0 G9860ZCU0ATA6
کامبینیشن سامسونگ G9810 ورژن G9810ZCU0ATA6

G9810 COMBINATION FAC FAQ0 G9810ZCU0ATA6
کامبینیشن سامسونگ F7000 ورژن F7000ZCU1ATB3

F7000 COMBINATION FAC FAQ0 F7000ZCU1ATB3
کامبینیشن سامسونگ P205 ورژن P205DXU4ATA1 باینری U4

P205 Binary U4 COMBINATION FAC FA90 P205DXU4ATA1
کامبینیشن سامسونگ A9080 ورژن A9080ZCU2ASL1 باینری U2

A9080 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A9080ZCU2ASL1
کامبینیشن سامسونگ A7050 ورژن A7050ZCU5ATA1 باینری U5

A7050 Binary U5 COMBINATION FAC FA90 A7050ZCU5ATA1
کامبینیشن سامسونگ A5070 ورژن A5070ZCU3ATA4 باینری U3

A5070 Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A5070ZCU3ATA4
کامبینیشن سامسونگ A5070 ورژن A5070ZCU2ATA3 باینری U2

A5070 COMBINATION FAC FA90 A5070ZCU2ATA3
کامبینیشن سامسونگ A505G ورژن A505GTUBU5ATA1 باینری U5

A505G Binary U5 COMBINATION FAC FA90 A505GTUBU5ATA1
کامبینیشن سامسونگ A505G ورژن A505GTUBU4ASL1

A505G COMBINATION FAC FA90 A505GTUBU4ASL1
کامبینیشن سامسونگ A305G ورژن A305GNDXU4ATB1 باینری U4

A305G Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A305GNDXU4ATB1
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G988U1 ورژن G988U1UEU1ATB6 اندروید 10

G988U1 G988U1UEU1ATB6 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G988U1 ورژن G988U1UEU1ATAY اندروید 10

G988U1 G988U1UEU1ATAY Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G988U ورژن G988USQU1ATB7 اندروید 10

G988U G988USQU1ATB7 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G988U ورژن G988USQU1ATAW اندروید 10

G988U G988USQU1ATAW Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G986U1 ورژن G986U1UEU1ATB6 اندروید 10

G986U1 G986U1UEU1ATB6 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G986U1 ورژن G986U1UEU1ATAY اندروید 10

G986U1 G986U1UEU1ATAY Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G986U ورژن G986USQU1ATB7 اندروید 10

G986U G986USQU1ATB7 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G986U ورژن G986USQU1ATAW اندروید 10

G986U G986USQU1ATAW Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G981U1 ورژن G981U1UEU1ATB6 اندروید 10

G981U1 G981U1UEU1ATB6 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G981U1 ورژن G981U1UEU1ATAY اندروید 10

G981U1 G981U1UEU1ATAY Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G981U ورژن G981USQU1ATB7 اندروید 10

G981U G981USQU1ATB7 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G981U ورژن G981USQU1ATAW اندروید 10

G981U G981USQU1ATAW Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ F700U1 ورژن F700U1UEU1ATAR اندروید 10

F700U1 F700U1UEU1ATAR Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ F700U1 ورژن F700U1UEU1ATAK اندروید 10

F700U1 F700U1UEU1ATAK Android 10 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ F700U ورژن F700USQU1ATAQ اندروید 10

F700U F700USQU1ATAQ Android 10 5File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part120 2020-02-19T13:06:48+01:00 2020-02-19T13:06:48+01:00 tag:http://www.samsungcsportal.ir/post/830 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ G988U ورژن G988USQU1ATB5 G988U COMBINATION FAC FAQ0 G988USQU1ATB5کامبینیشن سامسونگ G988U ورژن G988USQU1ATB3 G988U COMBINATION FAC FAQ0 G988USQU1ATB3کامبینیشن سامسونگ G988B ورژن G988BXXU1ATB3 G988B COMBINATION FAC FAQ0 G988BXXU1ATB3کامبینیشن سامسونگ G986U ورژن G986USQU1ATAF G986U COMBINATION FAC FAQ0 G986USQU1ATAFکامبینیشن سامسونگ G986B ورژن G986BXXU1ATB2 G986B COMBINATION FAC FAQ0 G986BXXU1ATB2کامبینیشن سامسونگ G985F ورژن G985FXXU1ATB2 G985F COMBINATION FAC FAQ0 G98

کامبینیشن سامسونگ G988U ورژن G988USQU1ATB5

G988U COMBINATION FAC FAQ0 G988USQU1ATB5
کامبینیشن سامسونگ G988U ورژن G988USQU1ATB3

G988U COMBINATION FAC FAQ0 G988USQU1ATB3
کامبینیشن سامسونگ G988B ورژن G988BXXU1ATB3

G988B COMBINATION FAC FAQ0 G988BXXU1ATB3
کامبینیشن سامسونگ G986U ورژن G986USQU1ATAF

G986U COMBINATION FAC FAQ0 G986USQU1ATAF
کامبینیشن سامسونگ G986B ورژن G986BXXU1ATB2

G986B COMBINATION FAC FAQ0 G986BXXU1ATB2
کامبینیشن سامسونگ G985F ورژن G985FXXU1ATB2

G985F COMBINATION FAC FAQ0 G985FXXU1ATB2
کامبینیشن سامسونگ G981U ورژن G981USQU1ATAF

G981U COMBINATION FAC FAQ0 G981USQU1ATAF
کامبینیشن سامسونگ G981B ورژن G981BXXU1ATB2

G981B COMBINATION FAC FAQ0 G981BXXU1ATB2
کامبینیشن سامسونگ G980F ورژن G980FXXU1ATB2

G980F COMBINATION FAC FAQ0 G980FXXU1ATB2
کامبینیشن سامسونگ F700U ورژن F700USQU1ATB1

F700U COMBINATION FAC FAQ0 F700USQU1ATB1
کامبینیشن سامسونگ F900F ورژن F700FXXU1ATB2

F700F COMBINATION FAC FAQ0 F700FXXU1ATB2
کامبینیشن سامسونگ G975U ورژن G975USQU3ATA2 باینری U3

G975U Binary U3 COMBINATION FAC FA90 G975USQU3ATA2
کامبینیشن سامسونگ G973U ورژن G973USQU3ATA2 باینری u3

G973U Binary U3 COMBINATION FAC FA90 G973USQU3ATA2
کامبینیشن سامسونگ G970U ورژن G970USQU3ATA2 باینری U3

G970U Binary U3 COMBINATION FAC FA90 G970USQU3ATA2
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G988B ورژن G988BXXU1ATB3 اندروید 10

G988B Galaxy S20 Ultra 5G G988BXXU1ATB3 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G986B ورژن G986BXXU1ATB3 اندروید 10

G986B Galaxy S20 Plus 5G G986BXXU1ATB3 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G985F ورژن G985FXXU1ATB3 اندروید 10

G985F Galaxy S20 Plus G985FXXU1ATB3 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G980F ورژن G980FXXU1ATB3 اندروید 10

G980F Galaxy S20 G980FXXU1ATB3 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ F700F ورژن F700FXXU1ATB6 اندروید 10

F700F Galaxy Z Flip F700FXXU1ATB6 Android 10 4File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part119 2020-02-17T17:24:22+01:00 2020-02-17T17:24:22+01:00 tag:http://www.samsungcsportal.ir/post/829 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU4ATB2 باینری U4 G975F Binary U4 COMBINATION FAC FA90 G975FXXU4ATB2کامبینیشن سامسونگ G973F ورژن G973FXXU4ATB1 باینری U4 G973F Binary U4 COMBINATION FAC FA90 G973FXXU4ATB1کامبینیشن سامسونگ G398FN ورژن G398FNXXU3ATA1 باینری U3 G398FN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 G398FNXXU3ATA1کامبینیشن سامسونگ J260A ورژن J260AUCU6ATA1 باینری U6 J260A Binary U6 COMBINATION FAC FA81 J260AUCU6ATA1کامبینیشن سامسونگ J720F ورژن J720FXXU5ATA2 J720F COMBINATION FAC FA80 J72

کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU4ATB2 باینری U4

G975F Binary U4 COMBINATION FAC FA90 G975FXXU4ATB2
کامبینیشن سامسونگ G973F ورژن G973FXXU4ATB1 باینری U4

G973F Binary U4 COMBINATION FAC FA90 G973FXXU4ATB1
کامبینیشن سامسونگ G398FN ورژن G398FNXXU3ATA1 باینری U3

G398FN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 G398FNXXU3ATA1
کامبینیشن سامسونگ J260A ورژن J260AUCU6ATA1 باینری U6

J260A Binary U6 COMBINATION FAC FA81 J260AUCU6ATA1
کامبینیشن سامسونگ J720F ورژن J720FXXU5ATA2

J720F COMBINATION FAC FA80 J720FXXU5ATA2
کامبینیشن سامسونگ N970F ورژن N970FXXU2ATB1 باینری U2

N970F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 N970FXXU2ATB1
کامبینیشن سامسونگ N975F ورژن N975FXXU2ATB1 باینری U2

N975F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 N975FXXU2ATB1
کامبینیشن سامسونگ T307U ورژن T307USQU1ATA3

T307U COMBINATION FAC FA90 T307USQU1ATA3
کامبینیشن سامسونگ A507FN ورژن A507FNXXS3ATB2

A507FN COMBINATION FAC FA90 A507FNXXS3ATB2
کامبینیشن سامسونگ A515F ورژن A515FXXU2ATB1 باینری U2

A515F Binary U2 COMBINATION FAC FAQ0 A515FXXU2ATB1
کامبینیشن سامسونگ A515F ورژن A515FXXU1ATB2

A515F COMBINATION FAC FAQ0 A515FXXU1ATB2
کامبینیشن سامسونگ A715F ورژن A715FXXU1ATA3

A715F COMBINATION FAC FAQ0 A715FXXU1ATA3
فایل فلش 5 فایل سامسونگ T307U ورژن T307USQU1ATA7 اندروید 9

T307U T307USQU1ATA7 Android 9 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T837R4 ورژن T837R4TYU4BTA8 اندروید 9

T837R4 T837R4TYU4BTA8 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T545 ورژن T545XXU2ATA2 اندروید 9

T545 T545XXU2ATA2 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T385 ورژن T385DXU3CSK1 اندروید 9

T385 T385DXU3CSK1 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 3 فایل سامسونگ R810 ورژن R810XXU1DTA4

R810 R810XXU1DTA4 3File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N976U ورژن N976USQU1ATA5 اندروید 10

N976U N976USQU1ATA5 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N975U1 ورژن N975U1UES2BTA1 اندروید 10

N975U1 N975U1UES2BTA1 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQS2BTA7 اندروید 10

N975U N975USQS2BTA7 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N975F ورژن N975FXXU1BTA3 اندروید 10

N975F N975FXXU1BTA3 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N970U1 ورژن N970U1UES2BTA1 اندروید 10

N970U1 N970U1UES2BTA1 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQS2BTA7 اندروید 10

N970U N970USQS2BTA7 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N970F ورژن N970FXXU1BTA3 اندروید 10

N970F N970FXXU1BTA3 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N950U1 ورژن N950U1UES7DTA1 اندروید 9

N950U1 N950U1UES7DTA1 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS7DTA5 اندروید 9

N950U N950USQS7DTA5 Android 9 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS7DTA4 اندروید 9

N950U N950USQS7DTA4 Android 9 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J701F ورژن J701FXVU8CTA2 اندروید 9

J701F J701FXVU8CTA2 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J530F ورژن J530FXWU6CTA3 اندروید 9

J530F J530FXWU6CTA3 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J327U ورژن J327UUES4BTA1 اندروید 8.1

J327U J327UUES4BTA1 Android 8.1 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J260F ورژن J260FXXS5ATA3 اندروید 8.1

J260F J260FXXS5ATA3 Android 8.1 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G975U1 ورژن G975U1UES3CTA3 اندروید 10

G975U1 G975U1UES3CTA3 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQS3CTA3 اندروید 10

G975U G975USQS3CTA3 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G975F ورژن G975FXXU4BTA8 اندروید 10

G975F G975FXXU4BTA8 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQS3CTA3 اندروید 10

G973U G973USQS3CTA3 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G973F ورژن G973FXXU4BTA8 اندروید 10

G973F G973FXXU4BTA8 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQS3CTA3 اندروید 10

G970U G970USQS3CTA3 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G970F ورژن G970FXXU4BTA8 اندروید 10

G970F G970FXXU4BTA8 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G965F ورژن G965FXXU7DTAA اندروید 10

G965F G965FXXU7DTAA Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G960F ورژن G960FXXU7DTAA اندروید 10

G960F G960FXXU7DTAA Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935R4 ورژن G935R4TYSBCTA2 اندروید 8

G935R4 G935R4TYSBCTA2 Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935P ورژن G935PVPSBCTA1 اندروید 8

G935P G935PVPSBCTA1 Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930R7 ورژن G930R7WWSBCTA1 اندروید 8

G930R7 G930R7WWSBCTA1 Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930R6 ورژن G930R6WWSBCTA1 اندروید 8

G930R6 G930R6WWSBCTA1 Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930R4 ورژن G930R4TYSBCTA2 اندروید 8

G930R4 G930R4TYSBCTA2 Android 8 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930P ورژن G930PVPSBCTA1 اندروید 8

G930P G930PVPSBCTA1 Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQU6CTA3 اندروید 9

G892U G892USQU6CTA3 Android 9 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ F900U ورژن F900USQU2ATA2 اندروید 9

F900U F900USQU2ATA2 Android 9 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ F900F ورژن F900FXXS3ATA8 اندروید 9

F900F F900FXXS3ATA8 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A805F ورژن A805FXXU4ATA5 اندروید 9

A805F A805FXXU4ATA5 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU5ASL4 اندروید 9

A705FN A705FNXXU5ASL4 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A515F ورژن A515FXXU2ATA8 اندروید 10

A515F A515FXXU2ATA8 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU2ATB1 اندروید 9

A307FN A307FNXXU2ATB1 Android 9 4File Firmware]]>