جدیدترین فایل فلش و رام های اورجینال سامسونگ به روز ترین مرکز دانلود فریمور ، رام و فایل فلش www.gsm2file.com جدیدترین فایل فلش های موبایل - samsung firmware - nokia firmware - lg firmware - فایل های جدید فارسی نوکیا - فایل های جدید فارسی سامسونگ - فایل های جدید فارسی الجی - رام های جدید عربی و فارسی htc tag:http://parshamrah.mihanblog.com 2020-02-19T16:38:50+01:00 mihanblog.com Samsung New Stock ROM and Combination - Part120 2020-02-19T13:06:48+01:00 2020-02-19T13:06:48+01:00 tag:http://parshamrah.mihanblog.com/post/830 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ G988U ورژن G988USQU1ATB5 G988U COMBINATION FAC FAQ0 G988USQU1ATB5کامبینیشن سامسونگ G988U ورژن G988USQU1ATB3 G988U COMBINATION FAC FAQ0 G988USQU1ATB3کامبینیشن سامسونگ G988B ورژن G988BXXU1ATB3 G988B COMBINATION FAC FAQ0 G988BXXU1ATB3کامبینیشن سامسونگ G986U ورژن G986USQU1ATAF G986U COMBINATION FAC FAQ0 G986USQU1ATAFکامبینیشن سامسونگ G986B ورژن G986BXXU1ATB2 G986B COMBINATION FAC FAQ0 G986BXXU1ATB2کامبینیشن سامسونگ G985F ورژن G985FXXU1ATB2 G985F COMBINATION FAC FAQ0 G98

کامبینیشن سامسونگ G988U ورژن G988USQU1ATB5

G988U COMBINATION FAC FAQ0 G988USQU1ATB5
کامبینیشن سامسونگ G988U ورژن G988USQU1ATB3

G988U COMBINATION FAC FAQ0 G988USQU1ATB3
کامبینیشن سامسونگ G988B ورژن G988BXXU1ATB3

G988B COMBINATION FAC FAQ0 G988BXXU1ATB3
کامبینیشن سامسونگ G986U ورژن G986USQU1ATAF

G986U COMBINATION FAC FAQ0 G986USQU1ATAF
کامبینیشن سامسونگ G986B ورژن G986BXXU1ATB2

G986B COMBINATION FAC FAQ0 G986BXXU1ATB2
کامبینیشن سامسونگ G985F ورژن G985FXXU1ATB2

G985F COMBINATION FAC FAQ0 G985FXXU1ATB2
کامبینیشن سامسونگ G981U ورژن G981USQU1ATAF

G981U COMBINATION FAC FAQ0 G981USQU1ATAF
کامبینیشن سامسونگ G981B ورژن G981BXXU1ATB2

G981B COMBINATION FAC FAQ0 G981BXXU1ATB2
کامبینیشن سامسونگ G980F ورژن G980FXXU1ATB2

G980F COMBINATION FAC FAQ0 G980FXXU1ATB2
کامبینیشن سامسونگ F700U ورژن F700USQU1ATB1

F700U COMBINATION FAC FAQ0 F700USQU1ATB1
کامبینیشن سامسونگ F900F ورژن F700FXXU1ATB2

F700F COMBINATION FAC FAQ0 F700FXXU1ATB2
کامبینیشن سامسونگ G975U ورژن G975USQU3ATA2 باینری U3

G975U Binary U3 COMBINATION FAC FA90 G975USQU3ATA2
کامبینیشن سامسونگ G973U ورژن G973USQU3ATA2 باینری u3

G973U Binary U3 COMBINATION FAC FA90 G973USQU3ATA2
کامبینیشن سامسونگ G970U ورژن G970USQU3ATA2 باینری U3

G970U Binary U3 COMBINATION FAC FA90 G970USQU3ATA2
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G988B ورژن G988BXXU1ATB3 اندروید 10

G988B Galaxy S20 Ultra 5G G988BXXU1ATB3 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G986B ورژن G986BXXU1ATB3 اندروید 10

G986B Galaxy S20 Plus 5G G986BXXU1ATB3 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G985F ورژن G985FXXU1ATB3 اندروید 10

G985F Galaxy S20 Plus G985FXXU1ATB3 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G980F ورژن G980FXXU1ATB3 اندروید 10

G980F Galaxy S20 G980FXXU1ATB3 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ F700F ورژن F700FXXU1ATB6 اندروید 10

F700F Galaxy Z Flip F700FXXU1ATB6 Android 10 4File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part119 2020-02-17T17:24:22+01:00 2020-02-17T17:24:22+01:00 tag:http://parshamrah.mihanblog.com/post/829 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU4ATB2 باینری U4 G975F Binary U4 COMBINATION FAC FA90 G975FXXU4ATB2کامبینیشن سامسونگ G973F ورژن G973FXXU4ATB1 باینری U4 G973F Binary U4 COMBINATION FAC FA90 G973FXXU4ATB1کامبینیشن سامسونگ G398FN ورژن G398FNXXU3ATA1 باینری U3 G398FN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 G398FNXXU3ATA1کامبینیشن سامسونگ J260A ورژن J260AUCU6ATA1 باینری U6 J260A Binary U6 COMBINATION FAC FA81 J260AUCU6ATA1کامبینیشن سامسونگ J720F ورژن J720FXXU5ATA2 J720F COMBINATION FAC FA80 J72

کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU4ATB2 باینری U4

G975F Binary U4 COMBINATION FAC FA90 G975FXXU4ATB2
کامبینیشن سامسونگ G973F ورژن G973FXXU4ATB1 باینری U4

G973F Binary U4 COMBINATION FAC FA90 G973FXXU4ATB1
کامبینیشن سامسونگ G398FN ورژن G398FNXXU3ATA1 باینری U3

G398FN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 G398FNXXU3ATA1
کامبینیشن سامسونگ J260A ورژن J260AUCU6ATA1 باینری U6

J260A Binary U6 COMBINATION FAC FA81 J260AUCU6ATA1
کامبینیشن سامسونگ J720F ورژن J720FXXU5ATA2

J720F COMBINATION FAC FA80 J720FXXU5ATA2
کامبینیشن سامسونگ N970F ورژن N970FXXU2ATB1 باینری U2

N970F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 N970FXXU2ATB1
کامبینیشن سامسونگ N975F ورژن N975FXXU2ATB1 باینری U2

N975F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 N975FXXU2ATB1
کامبینیشن سامسونگ T307U ورژن T307USQU1ATA3

T307U COMBINATION FAC FA90 T307USQU1ATA3
کامبینیشن سامسونگ A507FN ورژن A507FNXXS3ATB2

A507FN COMBINATION FAC FA90 A507FNXXS3ATB2
کامبینیشن سامسونگ A515F ورژن A515FXXU2ATB1 باینری U2

A515F Binary U2 COMBINATION FAC FAQ0 A515FXXU2ATB1
کامبینیشن سامسونگ A515F ورژن A515FXXU1ATB2

A515F COMBINATION FAC FAQ0 A515FXXU1ATB2
کامبینیشن سامسونگ A715F ورژن A715FXXU1ATA3

A715F COMBINATION FAC FAQ0 A715FXXU1ATA3
فایل فلش 5 فایل سامسونگ T307U ورژن T307USQU1ATA7 اندروید 9

T307U T307USQU1ATA7 Android 9 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T837R4 ورژن T837R4TYU4BTA8 اندروید 9

T837R4 T837R4TYU4BTA8 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T545 ورژن T545XXU2ATA2 اندروید 9

T545 T545XXU2ATA2 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T385 ورژن T385DXU3CSK1 اندروید 9

T385 T385DXU3CSK1 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 3 فایل سامسونگ R810 ورژن R810XXU1DTA4

R810 R810XXU1DTA4 3File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N976U ورژن N976USQU1ATA5 اندروید 10

N976U N976USQU1ATA5 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N975U1 ورژن N975U1UES2BTA1 اندروید 10

N975U1 N975U1UES2BTA1 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQS2BTA7 اندروید 10

N975U N975USQS2BTA7 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N975F ورژن N975FXXU1BTA3 اندروید 10

N975F N975FXXU1BTA3 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N970U1 ورژن N970U1UES2BTA1 اندروید 10

N970U1 N970U1UES2BTA1 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQS2BTA7 اندروید 10

N970U N970USQS2BTA7 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N970F ورژن N970FXXU1BTA3 اندروید 10

N970F N970FXXU1BTA3 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N950U1 ورژن N950U1UES7DTA1 اندروید 9

N950U1 N950U1UES7DTA1 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS7DTA5 اندروید 9

N950U N950USQS7DTA5 Android 9 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS7DTA4 اندروید 9

N950U N950USQS7DTA4 Android 9 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J701F ورژن J701FXVU8CTA2 اندروید 9

J701F J701FXVU8CTA2 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J530F ورژن J530FXWU6CTA3 اندروید 9

J530F J530FXWU6CTA3 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J327U ورژن J327UUES4BTA1 اندروید 8.1

J327U J327UUES4BTA1 Android 8.1 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J260F ورژن J260FXXS5ATA3 اندروید 8.1

J260F J260FXXS5ATA3 Android 8.1 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G975U1 ورژن G975U1UES3CTA3 اندروید 10

G975U1 G975U1UES3CTA3 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQS3CTA3 اندروید 10

G975U G975USQS3CTA3 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G975F ورژن G975FXXU4BTA8 اندروید 10

G975F G975FXXU4BTA8 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQS3CTA3 اندروید 10

G973U G973USQS3CTA3 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G973F ورژن G973FXXU4BTA8 اندروید 10

G973F G973FXXU4BTA8 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQS3CTA3 اندروید 10

G970U G970USQS3CTA3 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G970F ورژن G970FXXU4BTA8 اندروید 10

G970F G970FXXU4BTA8 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G965F ورژن G965FXXU7DTAA اندروید 10

G965F G965FXXU7DTAA Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G960F ورژن G960FXXU7DTAA اندروید 10

G960F G960FXXU7DTAA Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935R4 ورژن G935R4TYSBCTA2 اندروید 8

G935R4 G935R4TYSBCTA2 Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935P ورژن G935PVPSBCTA1 اندروید 8

G935P G935PVPSBCTA1 Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930R7 ورژن G930R7WWSBCTA1 اندروید 8

G930R7 G930R7WWSBCTA1 Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930R6 ورژن G930R6WWSBCTA1 اندروید 8

G930R6 G930R6WWSBCTA1 Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930R4 ورژن G930R4TYSBCTA2 اندروید 8

G930R4 G930R4TYSBCTA2 Android 8 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930P ورژن G930PVPSBCTA1 اندروید 8

G930P G930PVPSBCTA1 Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQU6CTA3 اندروید 9

G892U G892USQU6CTA3 Android 9 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ F900U ورژن F900USQU2ATA2 اندروید 9

F900U F900USQU2ATA2 Android 9 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ F900F ورژن F900FXXS3ATA8 اندروید 9

F900F F900FXXS3ATA8 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A805F ورژن A805FXXU4ATA5 اندروید 9

A805F A805FXXU4ATA5 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU5ASL4 اندروید 9

A705FN A705FNXXU5ASL4 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A515F ورژن A515FXXU2ATA8 اندروید 10

A515F A515FXXU2ATA8 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU2ATB1 اندروید 9

A307FN A307FNXXU2ATB1 Android 9 4File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part118 2020-02-09T15:31:09+01:00 2020-02-09T15:31:09+01:00 tag:http://parshamrah.mihanblog.com/post/828 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ M105G ورژن M105GDXU4ASL3 باینری U4 M105G Binary U4 COMBINATION FAC FA81 M105GDXU4ASL3کامبینیشن سامسونگ S767VL ورژن S767VLUDU6ATA1 باینری U6 S767VL Binary U6 COMBINATION FAC FA80 S767VLUDU6ATA1کامبینیشن سامسونگ S260DL ورژن S260DLUDU3ASI1 باینری U3 S260DL Binary U3 COMBINATION FAC FA81 S260DLUDU3ASI1کامبینیشن سامسونگ S506DL ورژن S506DLUDU3ATA1 باینری U3 S506DL Binary U3 COMBINATION FAC FA90 S506DLUDU3ATA1کامبینیشن سامسونگ F900F ورژن F900FXXU3ATA1 باینری U3 F900F Binary

کامبینیشن سامسونگ M105G ورژن M105GDXU4ASL3 باینری U4

M105G Binary U4 COMBINATION FAC FA81 M105GDXU4ASL3
کامبینیشن سامسونگ S767VL ورژن S767VLUDU6ATA1 باینری U6

S767VL Binary U6 COMBINATION FAC FA80 S767VLUDU6ATA1
کامبینیشن سامسونگ S260DL ورژن S260DLUDU3ASI1 باینری U3

S260DL Binary U3 COMBINATION FAC FA81 S260DLUDU3ASI1
کامبینیشن سامسونگ S506DL ورژن S506DLUDU3ATA1 باینری U3

S506DL Binary U3 COMBINATION FAC FA90 S506DLUDU3ATA1
کامبینیشن سامسونگ F900F ورژن F900FXXU3ATA1 باینری U3

F900F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 F900FXXU3ATA1
کامبینیشن سامسونگ G770F ورژن G770FXXU2ATA3 باینری U2

G770F Binary U2 COMBINATION FAC FAQ0 G770FXXU2ATA3
کامبینیشن سامسونگ G770F ورژن G770FXXU1ATA2

G770F COMBINATION FAC FAQ0 G770FXXU1ATA2
کامبینیشن سامسونگ G390F ورژن G390FXXU5ASL1 باینری U5

G390F Binary U5 COMBINATION OXA FA70 G390FXXU5ASL1
کامبینیشن سامسونگ J260AZ ورژن J260AZTUU7ATA2 باینری U7

J260AZ Binary U7 COMBINATION FAC FA81 J260AZTUU7ATA2
کامبینیشن سامسونگ J737P ورژن J737PVPU6ATB1 باینری U6

J737P Binary U6 COMBINATION FAC FA80 J737PVPU6ATB1
کامبینیشن سامسونگ J337P ورژن J337PVPU6ATA2 باینری U6

J337P Binary U6 COMBINATION FAC FA80 J337PVPU6ATA2
کامبینیشن سامسونگ A908B ورژن A908BXXU2ASL1 باینری U2

A908B Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A908BXXU2ASL1
کامبینیشن سامسونگ A507FN ورژن A507FNXXS3ATA1 باینری S3

A507FN Binary S3 COMBINATION FAC FA90 A507FNXXS3ATA1
کامبینیشن سامسونگ A507FN ورژن A507FNXXS3ATA4 باینری S3

A507FN Binary S3 COMBINATION FAC FA90 A507FNXXS3ATA4
کامبینیشن سامسونگ A507FN ورژن A507FNXXS2ATA3 باینری S2

A507FN Binary S2 COMBINATION FAC FA90 A507FNXXS2ATA3
کامبینیشن سامسونگ A105FN ورژن A105FNXXU3ATB1 باینری U3

A105FN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A105FNXXU3ATB1
کامبینیشن سامسونگ A600A ورژن A600AUCU6ATA1 باینری U6

A600A Binary U6 COMBINATION FAC FA80 A600AUCU6ATA1
کامبینیشن سامسونگ T387P ورژن T387PVPU3ASL1 باینری U3

T387P Binary U3 COMBINATION FAC FA81 T387PVPU3ASL1
کامبینیشن سامسونگ T397U ورژن T397UUEU6ATA1 باینری U6

T397U Binary U6 COMBINATION OYM FA71 T397UUEU6ATA1
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T837V ورژن T837VVRU4BTA4 اندروید 9

T837V T837VVRU4BTA4 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T517P ورژن T517PVPU1ATA2 اندروید 9

T517P T517PVPU1ATA2 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T395 ورژن T395JXS6CTA2 اندروید 9

T395 T395JXS6CTA2 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387R4 ورژن T387R4TYS3BSL1 اندروید 9

T387R4 T387R4TYS3BSL1 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ S506DL ورژن S506DLUDU3ASL5 اندروید 9

S506DL S506DLUDU3ASL5 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ S260DL ورژن S260DLUDS4BSL1 اندروید 9

S260DL S260DLUDS4BSL1 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ R815U ورژن R815USQU1CSL2

R815U R815USQU1CSL2 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ R805U ورژن R805USQU1CSL2

R805U R805USQU1CSL2 4File Firmware
کامبینیشن سامسونگ R805U ورژن R805USQU1ATA1

R805U COMBINATION FT40 R805USQU1ATA1
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N976U ورژن N976USQS1ATA1 اندروید 10

N976U N976USQS1ATA1 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQU2BTA1 اندروید 10

N975U N975USQU2BTA1 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQU2BTA1 اندروید 10

N975U N975USQU2BTA1 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQU2BTA1 اندروید 10

N970U N970USQU2BTA1 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQU3DTA4 اندروید 10

N960U N960USQU3DTA4 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N950U1 ورژن N950U1UEU7DSL2 اندروید 9

N950U1 N950U1UEU7DSL2 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQU7DTA3 اندروید 9

N950U N950USQU7DTA3 Android 9 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQU7DSL5 اندروید 9

N950U N950USQU7DSL5 Android 9 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737U ورژن J737UUES4BSL1 اندروید 9

J737U J737UUES4BSL1 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737R4 ورژن J737R4TYU6BTA1 اندروید 9

J737R4 J737R4TYU6BTA1 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J400F ورژن J400FXXS5BTA1 اندروید 9

J400F J400FXXS5BTA1 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337R4 ورژن J337R4TYU6BTA1 اندروید 9

J337R4 J337R4TYU6BTA1 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J260T1 ورژن J260T1UVS4ATA1 اندروید 8.1

J260T1 J260T1UVS4ATA1 Android 8.1 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J260AZ ورژن J260AZTUS6BTA2 اندروید 9

J260AZ J260AZTUS6BTA2 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UUCU3BTA1 اندروید 10

G977U G977UUCU3BTA1 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977T ورژن G977TUVU3BSL5 اندروید 10

G977T G977TUVU3BSL5 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQU2CTA2 اندروید 10

G975U G975USQU2CTA2 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G973U1 ورژن G973U1UES3CTA3 اندروید 10

G973U1 G973U1UES3CTA3 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQU2CTA2 اندروید 10

G973U G973USQU2CTA2 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G970U1 ورژن G970U1UES3CTA3 اندروید 10

G970U1 G970U1UES3CTA3 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G90U ورژن G970USQU2CTA2 اندروید 10

G970U G970USQU2CTA2 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQU7DTA5 اندروید 10

G965U G965USQU7DTA5 Andoid 10 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQU7DTA5 اندروید 10

G960U G960USQU7DTA5 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQU7DTA5 اندروید 9

G955U G955USQU7DTA5 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQU7DTA5 اندروید 9

G950U G950USQU7DTA5 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQS6CSL5 اندروید 9

G892U G892USQS6CSL5 Android 9 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G715FN ورژن G715FNXXU1ATA1 اندروید 10

G715FN G715FNXXU1ATA1 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A920F ورژن A920FXXU3BSLA اندروید 9

A920F A920FXXU3BSLA Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 3 فایل سامسونگ A715X ورژن A715XXXU1ATA8 اندروید 10

A715X A715XXXU1ATA8 Android 10 3File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A605F ورژن A605FJXS5BTA1 اندروید 9

A605F A605FJXS5BTA1 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQU3ASL6 اندروید 9

A505U A505USQU3ASL6 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQU3ASL5 اندروید 9

A505U A505USQU3ASL5 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A105F ورژن A105FDDU3ASL2 اندروید 9

A105F A105FDDU3ASL2 Android 9.0 4File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part117 2020-01-28T08:33:20+01:00 2020-01-28T08:33:20+01:00 tag:http://parshamrah.mihanblog.com/post/827 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ R8050 ورژن R8050ZCU1ATA1 R8050 COMBINATION FT40 R8050ZCU1ATA1کامبینیشن سامسونگ N770F ورژن N770FXXU1ATA1 N770F COMBINATION FAC FAQ0 N770FXXU1ATA1کامبینیشن سامسونگ G715FN ورژن G715FNXXU1ATA1 G715FN COMBINATION FAC FAQ0 G715FNXXU1ATA1کامبینیشن سامسونگ T865 ورژن T865XXU2ATA2 باینری U2 T865 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 T865XXU2ATA2کامبینیشن سامسونگ A505U ورژن A505USQU3ATA2 باینری U3 A505U Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A505USQU3ATA2کامبینیشن سامسونگ A102U ورژن A102USQU5

کامبینیشن سامسونگ R8050 ورژن R8050ZCU1ATA1

R8050 COMBINATION FT40 R8050ZCU1ATA1
کامبینیشن سامسونگ N770F ورژن N770FXXU1ATA1

N770F COMBINATION FAC FAQ0 N770FXXU1ATA1
کامبینیشن سامسونگ G715FN ورژن G715FNXXU1ATA1

G715FN COMBINATION FAC FAQ0 G715FNXXU1ATA1
کامبینیشن سامسونگ T865 ورژن T865XXU2ATA2 باینری U2

T865 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 T865XXU2ATA2
کامبینیشن سامسونگ A505U ورژن A505USQU3ATA2 باینری U3

A505U Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A505USQU3ATA2
کامبینیشن سامسونگ A102U ورژن A102USQU5ATA1 باینری U5

A102U Binary U5 COMBINATION FAC FA90 A102USQU5ATA1
کامبینیشن سامسونگ J260AZ ورژن J260AZTUU6ATA1 باینری U6

J260AZ Binary U6 COMBINATION FAC FA81 J260AZTUU6ATA1
کامبینیشن سامسونگ J737V ورژن J737VVRU5ASL1 باینری U5

J737V Binary U5 COMBINATION FAC FA80 J737VVRU5ASL1
کامبینیشن سامسونگ J400G ورژن J400GDXU5ATA1 باینری U5

J400G Binary U5 COMBINATION FAC FA80 J400GDXU5ATA1
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T725 ورژن T725XXS1ATA1 اندروید 9

T725 T725XXS1ATA1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T595 ورژن T595JXU4BSL2 اندروید 9

T595 T595JXU4BSL2 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T547U ورژن T547UUES1ATA1 اندروید 9

T547U T547UUES1ATA1 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N770F ورژن N770FXXU1ATA1 اندروید 10

N770F N770FXXU1ATA1 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J810F ورژن J810FJXU4BSL1 اندروید 9

J810F J810FJXU4BSL1 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J720F ورژن J720FDDS5BSL1 اندروید 9.0

J720F J720FDDS5BSL1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337R7 ورژن J337R7WWS6BSL1 اندروید 9

J337R7 J337R7WWS6BSL1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977P ورژن G977PVPS3BTA1 اندروید 10

G977P G977PVPS3BTA1 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQS7DTA3 اندروید 9

G955U G955USQS7DTA3 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G955F ورژن G955FXXS6DTA1 اندروید 9

G955F G955FXXS6DTA1 Android 9 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQS7DTA3 اندروید 9.0

G950U G950USQS7DTA3 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G950F ورژن G950FXXS6DTA1 اندروید 9.0

G950F G950FXXS6DTA1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A715F ورژن A715FXXU1ATA1 اندروید 10

A715F A715FXXU1ATA1 Android 10 File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600AZ ورژن A600AZTUS6BTA1 اندروید 9.0

A600AZ A600AZTUS6BTA1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A530F ورژن A530FXXS9CSLE اندروید 9.0

A530F A530FXXS9CSLE Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A520F ورژن A520FXXSCCSLG اندروید 8.0

A520F A520FXXSCCSLG Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A305F ورژن A305FDDS4ASL1 اندروید 9.0

A305F A305FDDS4ASL1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A205F ورژن A205FXXS6ATA1 اندروید 9.0

A205F A205FXXS6ATA1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A107F ورژن A107FXXU5ATA9 اندروید 9.0

A107F A107FXXU5ATA9 Android 9.0 4File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part116 2020-01-24T09:53:27+01:00 2020-01-24T09:53:27+01:00 tag:http://parshamrah.mihanblog.com/post/826 vahid gsm کامبینشن سامسونگ J337P ورژن J337PVPU5ATA1 باینری U5 J337P Binary U5 COMBINATION FAC FA80 J337PVPU5ATA1کامبینیشن سامسونگ J337R7 ورژن J337R7WWU6BTA1 باینری U6 J337R7 Binary U6 COMBINATION FAC FA80 J337R7WWU6BTA1کامبینیشن سامسونگ J337V ورژن J337VVRU5ASL1 باینری U5 J337V Binary U5 COMBINATION FAC FA80 J337VVRU5ASL1کامبینیشن سامسونگ J400F ورژن J400FXXU5ATA1 باینری U5 J400F Binary U5 COMBINATION FAC FA80 J400FXXU5ATA1کامبینشن سامسونگ J720F ورژن J720FXXU5ATA1 باینری U5 J720F Binary U5 COMBIN

کامبینشن سامسونگ J337P ورژن J337PVPU5ATA1 باینری U5

J337P Binary U5 COMBINATION FAC FA80 J337PVPU5ATA1
کامبینیشن سامسونگ J337R7 ورژن J337R7WWU6BTA1 باینری U6

J337R7 Binary U6 COMBINATION FAC FA80 J337R7WWU6BTA1
کامبینیشن سامسونگ J337V ورژن J337VVRU5ASL1 باینری U5

J337V Binary U5 COMBINATION FAC FA80 J337VVRU5ASL1
کامبینیشن سامسونگ J400F ورژن J400FXXU5ATA1 باینری U5

J400F Binary U5 COMBINATION FAC FA80 J400FXXU5ATA1
کامبینشن سامسونگ J720F ورژن J720FXXU5ATA1 باینری U5

J720F Binary U5 COMBINATION FAC FA80 J720FXXU5ATA1
کامبینیشن سامسونگ J737U ورژن J737UUEU4BTA2 باینری U4

J737U Binary U4 COMBINATION FAC FA80 J737UUEU4BTA2
کامبینیشن سامسونگ J260T1 ورژن J260T1UVU4ATA1 باینری U4

J260T1 Binary U4 COMBINATION FAC FA81 J260T1UVU4ATA1
کامبینیشن سامسونگ T545 ورژن T545XXU2ASL2 باینری U2

T545 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 T545XXU2ASL2
کامبینیشن سامسونگ T540 ورژن T540XXU2ATA1 باینری U2

T540 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 T540XXU2ATA1
کامبینیشن سامسونگ F9000 ورژن F9000ZCU2ASL1 باینری U2

F9000 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 F9000ZCU2ASL1
کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU5ATA3 باینری U5

A705FN Binary U5 COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU5ATA3
کامبینیشن سامسونگ A507FN ورژن A507FNXXS3ATA2 باینری U3

A507FN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A507FNXXS3ATA2
کامبینیشن سامسونگ A405FN ورژن A405FNXXU3ATA1 باینری U3

A405FN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A405FNXXU3ATA1
کامبینیشن سامسونگ A307G ورژن A307GTVJU3ATA8 باینری U3

A307GT Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A307GTVJU3ATA8
کامبینیشن سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU2ATA4 باینری U2

A307FN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU2ATA4
کامبینیشن سامسونگ A205U ورژن A205USQU4ATA2 باینری U4

A205U Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A205USQU4ATA2
کامبینیشن سامسونگ A205F ورژن A205FDDU6ATA1 باینری U6

A205F Binary U6 COMBINATION FAC FA90 A205FDDU6ATA1
کامبینیشن سامسونگ A202F ورژن A202FXXU3ATA1 باینری U3

A202F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A202FXXU3ATA1
کامبینیشن سامسونگ A105G ورژن A105GDXU6ATA1 باینری U6

A105G Binary U6 COMBINATION FAC FA90 A105GDXU6ATA1
کامبینیشن سامسونگ A6050 ورژن A6050ZCU4BSL1 باینری U4

A6050 Binary U4 COMBINATION FAC FA80 A6050ZCU4BSL1
کامبینیشن سامسونگ A920F ورژن A920FXXU3ATA1 باینری U3

A920F Binary U3 COMBINATION FAC FA80 A920FXXU3ATA1
کامبینیشن سامنسونگ A750G ورژن A750GNDXU5ATA1 باینری U5

A750G Binary U5 COMBINATION FAC FA80 A750GNDXU5ATA1
کامبینیشن سامسونگ A750F ورژن A750FNXXU4ATA1 باینری U4

A750F Binary U4 COMBINATION FAC FA80 A750FNXXU4ATA1
کامبینیشن سامسونگ A515F ورژن A515FXXU1ATA1

A515F COMBINATION FAC FAQ0 A515FXXU1ATA1
کامبینیشن سامسونگ A715F ورژن A715FXXU1ATA2

A715F COMBINATION FAC FAQ0 A715FXXU1ATA2
کامبینیشن سامسونگ A715F ورژن A715FXXU1ATA1

A715F COMBINATION FAC FAQ0 A715FXXU1ATA1
کامبینیشن سامسونگ G770F ورژن G770FXXU1ATA1

G770F COMBINATION FAC FAQ0 G770FXXU1ATA1
کامبینیشن سامسونگ N976U ورژن N976USQU1ATA1

N976U COMBINATION FAC FAQ0 N976USQU1ATA1
کامبینیشن سامسونگ J260F ورژن J260FPUU5ATA1 باینری U5

J260F Binary U5 COMBINATION FAC FG00 J260FPUU5ATA1
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T727R4 ورژن T727R4TYS1ASL1 اندروید 9.0

T727R4 T727R4TYS1ASL1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 3 فایل سامسونگ T720 ورژن T720XXS1ASL4 اندروید 9.0

T720 T720XXS1ASL4 Android 9.0 3File Firmware
فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T590 ورژن T590XXU3BSL2 اندروید 9.0

T590 T590XXU3BSL2 Android 9.0 3File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ S367VL ورژن S367VLUDS5BSK1 اندروید 9.0

S367VL S367VLUDS5BSK1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N976Q ورژن N976QXXS2ATA1 اندروید 9.0

N976Q N976QXXS2ATA1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N970F ورژن N970FXXS1BSLD اندروید 10

N970F N970FXXS1BSLD Android 10 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS7DSL2 اندروید 9.0

N950U N950USQS7DSL2 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737P ورژن J737PVPS5BTA3 اندروید 9.0

J737P J737PVPS5BTA3 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J530F ورژن J530FXWU6CSL1 اندروید 9.0

J530F J530FXWU6CSL1 Andoid 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337P ورژن J337PVPS5BSL1 اندروید 9.0

J337P J337PVPS5BSL1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G770F ورژن G770FXXU1ASLF اندروید 10

G770F G770FXXU1ASLF Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ F900U1 ورژن F900U1UES2ASL1 اندروید 9.0

F900U1 F900U1UES2ASL1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ F900F ورژن F900FXXS2ASL8 اندروید 9.0

F900F F900FXXS2ASL8 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A750F ورژن A750FXXS4BTA1 اندروید 9.0

A750F A750FXXS4BTA1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A505F ورژن A505FDDS4ATA1 اندروید 9.0

A505F A505FDDS4ATA1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A207F ورژن A207FXXS2ASL7 اندروید 9.0

A207F A207FXXS2ASL7 Android 9.0 4File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part115 2020-01-17T22:14:20+01:00 2020-01-17T22:14:20+01:00 tag:http://parshamrah.mihanblog.com/post/825 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ J337R4 ورژن J337R4TYU6BSL1 باینری U6 J337R4 Binary U6 COMBINATION FAC FA80 J337R4TYU6BSL1کامبینیشن سامسونگ A205U ورژن A205USQU3ATA1 باینری U3 A205U Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A205USQU3ATA1کامبیینشن سامسونگ A305F ورژن A305FDDU4ATA1 باینری U4 A305F Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A305FDDU4ATA1کامبینیشن سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU2ATA2 باینری U2 A307FN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU2ATA2کامبینیشن سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU1ATA1 A307FN COMBINATION FAC F

کامبینیشن سامسونگ J337R4 ورژن J337R4TYU6BSL1 باینری U6

J337R4 Binary U6 COMBINATION FAC FA80 J337R4TYU6BSL1
کامبینیشن سامسونگ A205U ورژن A205USQU3ATA1 باینری U3

A205U Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A205USQU3ATA1
کامبیینشن سامسونگ A305F ورژن A305FDDU4ATA1 باینری U4

A305F Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A305FDDU4ATA1
کامبینیشن سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU2ATA2 باینری U2

A307FN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU2ATA2
کامبینیشن سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU1ATA1

A307FN COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU1ATA1
کامبینیشن سامسونگ A307GT ورژن A307GTVJU3ATA3 باینری U3

A307GT Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A307GTVJU3ATA3
کامبینیشن سامسونگ A307GT ورژن A307GTVJU2ATA4 باینری U2

A307GT Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A307GTVJU2ATA4
کامبینیشن سامسونگ A307GT ورژن A307GTVJU1ATA2

A307GT COMBINATION FAC FA90 A307GTVJU1ATA2
کامبینیشن سامسونگ F900F ورژن F900FXXU2ASL1 باینری U2

F900F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 F900FXXU2ASL1
کامبینیشن سامسونگ F900U ورژن F900USQU2ASL1 باینری U2

F900U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 F900USQU2ASL1
کامبینیشن سامسونگ G973U ورژن G973USQU2ATA1 باینری U2

G973U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G973USQU2ATA1
کامبینیشن سامسونگ S205DL ورژن S205DLUDU2ASK1 باینری U2

S205DL Binary U2 COMBINATION FAC FA90 S205DLUDU2ASK1
کامبینیشن سامسونگ T860 ورژن T860XXU1ATA1

T860 COMBINATION FAC FA90 T860XXU1ATA1
کامبینیشن سامسونگ G715FN ورژن G715FNXXU1ASL3

G715FN COMBINATION FAC FAQ0 G715FNXXU1ASL3
کامبینیشن سامسونگ G770F ورژن G770FXXU1ASLC

G770F COMBINATION FAC FAQ0 G770FXXU1ASLC
کامبینیشن سامسونگ N770F ورژن N770FXXU1ASL9

N770F COMBINATION FAC FAQ0 N770FXXU1ASL9
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T867R4 ورژن T867R4TYU2ASL1 اندروید 9.0

T867R4 T867R4TYU2ASL1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T378V ورژن T378VVRS4BSL2 اندروید 8.0

T378V T378VVRS4BSL2 Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 3 فایل سامسونگ R830 ورژن R830XXU1BTA1

R830 R830XXU1BTA1 3File Firmware
فایل فلش 3 فایل سامسونگ R820 ورژن R820XXU1BTA1

R820 R820XXU1BTA1 3File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N976V ورژن N976VVRU2BSL7 اندروید 10

N976V N976VVRU2BSL7 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N976V ورژن N976VVRS2BSLA اندروید 10

N976V N976VVRS2BSLA Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N975U1 ورژن N975U1UES2BSLD اندروید 10

N975U1 N975U1UES2BSLD Android 10 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQS2BSLB اندروید 10

N975U N975USQS2BSLB Android 10 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQS2BSLA اندروید 10

N975U N975USQS2BSLA Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N970U1 ورژن N970U1UES2BSLD اندروید 10

N970U1 N970U1UES2BSLD Android 10 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQS2BSLA اندروید 10

N970U N970USQS2BSLA Android 10 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQS2BSLB اندروید 10

N970U N970USQS2BSLB Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N770F ورژن N770FXXU1ASLJ اندروید 10

N770F N770FXXU1ASLJ Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737R4 ورژن J737R4TYS6BSL1 اندروید 9.0

J737R4 J737R4TYS6BSL1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337R4 ورژن J337R4TYS6BSL1 اندروید 9.0

J337R4 J337R4TYS6BSL1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UVRS3BSL6 اندروید 10

G977U G977UVRS3BSL6 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G975U1 ورژن G975U1UES2CSL1 اندروید 10

G975U1 G975U1UES2CSL1 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQS2CSL1 اندروید 10

G975U G975USQS2CSL1 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G973U1 ورژن G973U1UES2CSL1 اندروید 10

G973U1 G973U1UES2CSL1 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQS2CSL1 اندروید 10

G973U G973USQS2CSL1 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G970U1 ورژن G970U1UES2CSL1 اندروید 10

G970U1 G970U1UES2CSL1 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQS2CSL1 اندروید 10

G970U G970USQS2CSL1 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQU3ASL3 اندروید 9.0

A505U A505USQU3ASL3 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A320F ورژن A320FXXS5CSK1 اندروید 8.0

A320F A320FXXS5CSK1 Android 8.0 4File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part114 2020-01-11T06:25:59+01:00 2020-01-11T06:25:59+01:00 tag:http://parshamrah.mihanblog.com/post/824 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ T867V ورژن T867VVRU2ATA2 باینری U2 T867V Binary U2 COMBINATION FAC FA90 T867VVRU2ATA2کامبینیشن سامسونگ T867V ورژن T867VVRU1ATA1 T867V COMBINATION FAC FA90 T867VVRU1ATA1کامبینیشن سامسونگ T865 ورژن T865XXU1ATA1 T865 COMBINATION FAC FA90 T865XXU1ATA1کامبینیشن سامسونگ A805F ورژن A805FXXU4ATA1 باینری U4 A805F Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A805FXXU4ATA1فایل فلش 4 فایل سامسونگ T867V ورژن T867VVRU2ASLA اندروید 9.0 T867V T867VVRU2ASLA Android 9.0 4File Firmwareفایل فلش 5 ف

کامبینیشن سامسونگ T867V ورژن T867VVRU2ATA2 باینری U2

T867V Binary U2 COMBINATION FAC FA90 T867VVRU2ATA2
کامبینیشن سامسونگ T867V ورژن T867VVRU1ATA1

T867V COMBINATION FAC FA90 T867VVRU1ATA1
کامبینیشن سامسونگ T865 ورژن T865XXU1ATA1

T865 COMBINATION FAC FA90 T865XXU1ATA1
کامبینیشن سامسونگ A805F ورژن A805FXXU4ATA1 باینری U4

A805F Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A805FXXU4ATA1
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T867V ورژن T867VVRU2ASLA اندروید 9.0

T867V T867VVRU2ASLA Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ T867U ورژن T867USQU2ASL2 اندروید 9

T867U T867USQU2ASL2 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T835 ورژن T835JXU4BSK1 اندروید 9.0

T835 T835JXU4BSK1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N975U1 ورژن N975U1UEU2BSLC اندروید 10

N975U1 N975U1UEU2BSLC Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N970U1 ورژن N970U1UEU2BSLC اندروید 10

N970U1 N970U1UEU2BSLC Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737V ورژن J737VVRU5BSL2 اندروید 9.0

J737V J737VVRU5BSL2 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل ساموسنگ J737VPP ورژن J737VPPVRU5BSL2 اندروید 9.0

J737VPP J737VPPVRU5BSL2 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737T1 ورژن J737T1UVS6BSK1 اندروید 9.0

J737T1 J737T1UVS6BSK1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737T ورژن J737TUVS6BSK1 اندروید 9.0

J737T J737TUVS6BSK1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337V ورژن J337VVRU5BSL2 اندروید 9.0

J337V J337VVRU5BSL2 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337VPP ورژن J337VPPVRU5BSL2 اندروید 9.0

J337VPP J337VPPVRU5BSL2 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A505U1 ورژن A505U1UES3ASL1 اندروید 9.0

A505U1 A505U1UES3ASL1 Android 9.0 4File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part113 2020-01-08T10:02:02+01:00 2020-01-08T10:02:02+01:00 tag:http://parshamrah.mihanblog.com/post/823 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ A705GM ورژن A705GMDDU4ASL2 باینری U4 A705GM Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A705GMDDU4ASL2کامبینیشن سامسونگ A505F ورژن A505FDDU3ASL1 باینری U3 A505F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A505FDDU3ASL1کامبینیشن سامسونگ A307GT ورژن A307GTVJU1ASL2 A307GT COMBINATION FAC FA90 A307GTVJU1ASL2کامبینیشن سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU1ASL2 A307FN COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU1ASL2کامبینیشن سامسونگ A305F ورژن A305FDDU4ASL2 باینری U4 A305F Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A305FDDU4ASL2کا

کامبینیشن سامسونگ A705GM ورژن A705GMDDU4ASL2 باینری U4

A705GM Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A705GMDDU4ASL2
کامبینیشن سامسونگ A505F ورژن A505FDDU3ASL1 باینری U3

A505F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A505FDDU3ASL1
کامبینیشن سامسونگ A307GT ورژن A307GTVJU1ASL2

A307GT COMBINATION FAC FA90 A307GTVJU1ASL2
کامبینیشن سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU1ASL2

A307FN COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU1ASL2
کامبینیشن سامسونگ A305F ورژن A305FDDU4ASL2 باینری U4

A305F Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A305FDDU4ASL2
کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU5ASL2 باینری U5

A205GN Binary U5 COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU5ASL2
کامبینیشن سامسونگ A520F ورژن A520FXXUCASL1 باینری UC

A520F Binary UC COMBINATION FAC FA60 A520FXXUCASL1
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N976B ورژن N976BXXU1BSLA اندروید 10

N976B N976BXXU1BSLA Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N770X ورژن N770XXXU1ASLI اندروید 10

N770X N770XXXU1ASLI Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G965U1 ورژن G965U1UES7CSK2 اندروید 9.0

G965U1 G965U1UES7CSK2 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G960U1 ورژن G960U1UES7CSK2 اندروید 9.0

G960U1 G960U1UES7CSK2 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQS6CSL2 اندروید 9.0

G892U G892USQS6CSL2 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G889A ورژن G889AUCU1ASK3 اندروید 8.1

G889A G889AUCU1ASK3 Android 8.1 4File Firmwar
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G770X ورژن G770XXXU1ASLF اندروید 10

G770X G770XXXU1ASLF Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G389FN ورژن G398FNXXS2ASL5 اندروید 9.0

G398FN G398FNXXS2ASL5 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ F900U1 ورژن F900U1UES2ASK2 اندروید 9.0

F900U1 F900U1UES2ASK2 Android 9.0 4File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part112 2020-01-03T07:08:43+01:00 2020-01-03T07:08:43+01:00 tag:http://parshamrah.mihanblog.com/post/822 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ A102W ورژن A102WVLU2ASL1 باینری U2 A102W Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A102WVLU2ASL1کامبینیشن سامسونگ A205W ورژن A205WVLU3ASK3 باینری U3 A205W Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A205WVLU3ASK3کامبینیشن سامسونگ A705W ورژن A705WVLU3ASL2 باینری U3 A705W Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A705WVLU3ASL2کامبینیشن سامسونگ A705W ورژن A705WVLU2ASL1 باینری U2 A705W Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A705WVLU2ASL1کامبینیشن سامسونگ SC01M - N975D ورژن SC01MOMU1ASK2 SC 01M N975D N975J COMBINA

کامبینیشن سامسونگ A102W ورژن A102WVLU2ASL1 باینری U2

A102W Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A102WVLU2ASL1
کامبینیشن سامسونگ A205W ورژن A205WVLU3ASK3 باینری U3

A205W Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A205WVLU3ASK3
کامبینیشن سامسونگ A705W ورژن A705WVLU3ASL2 باینری U3

A705W Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A705WVLU3ASL2
کامبینیشن سامسونگ A705W ورژن A705WVLU2ASL1 باینری U2

A705W Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A705WVLU2ASL1
کامبینیشن سامسونگ SC01M - N975D ورژن SC01MOMU1ASK2

SC 01M N975D N975J COMBINATION FAC FA90 SC01MOMU1ASK2
کامبینیشن سامسونگ A305J - SCV43 ورژن SCV43KDU1ASL1

SC V43 A305J COMBINATION FAC FA90 SCV43KDU1ASL1
کامبینیشن سامسونگ J327W ورژن J327WVLU4BSK1 باینری U4

J327W Binary U4 COMBINATION OYA FA70 J327WVLU4BSK1
کامبینیشن سامسونگ R805W ورژن R805WVLU1ASL2

R805W COMBINATION FT40 R805WVLU1ASL2
کامبینیشن سامسونگ R815W ورژن R815WVLU1ASL2

R815W COMBINATION FT40 R815WVLU1ASL2]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part111 2020-01-03T06:09:11+01:00 2020-01-03T06:09:11+01:00 tag:http://parshamrah.mihanblog.com/post/821 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ A7050 ورژن A7050ZCU4ASL1 باینری U4 A7050 Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A7050ZCU4ASL1کامبینیشن سامسونگ T580 ورژن T580ZCU6ASL1 باینری U6 T580 Binary U6 COMBINATION FA60 T580ZCU6ASL1کامبینیشن سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU2ASL1 باینری U2 A307FN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU2ASL1کامبیشن سامسونگ A307GT ورژن A307GTVJU2ASL1 باینری U2 A307GT Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A307GTVJU2ASL1کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU4ASL2 باینری U4 A705FN Binary U4 COMBINA

کامبینیشن سامسونگ A7050 ورژن A7050ZCU4ASL1 باینری U4

A7050 Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A7050ZCU4ASL1
کامبینیشن سامسونگ T580 ورژن T580ZCU6ASL1 باینری U6

T580 Binary U6 COMBINATION FA60 T580ZCU6ASL1
کامبینیشن سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU2ASL1 باینری U2

A307FN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU2ASL1
کامبیشن سامسونگ A307GT ورژن A307GTVJU2ASL1 باینری U2

A307GT Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A307GTVJU2ASL1
کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU4ASL2 باینری U4

A705FN Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU4ASL2
کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU3ASL1 باینری U3

A705FN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU3ASL1
کامبینیشن سامسونگ A5070 ورژن A5070ZCU2ASL2 باینری U2

A5070 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A5070ZCU2ASL2
کامبینیشن سامسونگ A7070 ورژن A7070ZCU2ASL1 باینری U2

A7070 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A7070ZCU2ASL1
کامبینشین سامسونگ A8050 ورژن A8050ZCU3ASL2 باینری U3

A8050 Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A8050ZCU3ASL2
کامبینیشن سامسونگ M3070 ورژن M3070ZCU2ASK1 باینری U2

M3070 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 M3070ZCU2ASK1
کامبینیشن سامسونگ R8050 ورژن R8050ZCU1ASL2

R8050 COMBINATION FT40 R8050ZCU1ASL2
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J600F ورژن J600FXXU6BSK6 اندروید 9.0

J600F J600FXXU6BSK6 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J410F ورژن J410FXXU2ASL5 اندروید 8.1

J410F J410FXXU2ASL5 Android 8.1 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G935F ورژن G935FXXS7ESL7 اندروید 8.0

G935F G935FXXS7ESL7 Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G930F ورژن G930FXXS7ESL7 اندروید 8.0

G930F G930FXXS7ESL7 Android 8.0 4File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part110 2020-01-02T18:45:19+01:00 2020-01-02T18:45:19+01:00 tag:http://parshamrah.mihanblog.com/post/820 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ T540 ورژن T540XXU1ASL1 T540 COMBINATION FAC FA90 T540XXU1ASL1کامبینیشن سامسونگ A507FN ورژن A507FNXXS2ASL2 باینری 2 A507FN Binary 2 COMBINATION FAC FA90 A507FNXXS2ASL2فایل فلش 4 فایل سامسونگ T587P ورژن T587PVPS2CSL1 اندروید 8.1 T587P T587PVPS2CSL1 Android 8.1.0 4File Firmwareفایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQU2BSL8 اندروید 10 N975U N975USQU2BSL8 Android 10 5File Firmwareفایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQU2BSL8 اندروید 10 N970U N970USQU2BSL8 Android 10

کامبینیشن سامسونگ T540 ورژن T540XXU1ASL1

T540 COMBINATION FAC FA90 T540XXU1ASL1
کامبینیشن سامسونگ A507FN ورژن A507FNXXS2ASL2 باینری 2

A507FN Binary 2 COMBINATION FAC FA90 A507FNXXS2ASL2
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T587P ورژن T587PVPS2CSL1 اندروید 8.1

T587P T587PVPS2CSL1 Android 8.1.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQU2BSL8 اندروید 10

N975U N975USQU2BSL8 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQU2BSL8 اندروید 10

N970U N970USQU2BSL8 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQU2BSL7 اندروید 10

N970U N970USQU2BSL7 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ M307FN ورژن M307FNXXU2ASL2 اندروید 9.0

M307FN M307FNXXU2ASL2 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UUCU3BSL3 اندروید 10

G977U G977UUCU3BSL3 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G975U1 ورژن G975U1UEU2CSKP اندروید 10

G975U1 G975U1UEU2CSKP Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G973U1 ورژن G973U1UEU2CSKP اندروید 10

G973U1 G973U1UEU2CSKP Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G970U1 ورژن G970U1UEU2CSKP اندروید 10

G970U1 G970U1UEU2CSKP Android 10 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQU7DSL3 اندروید 9.0

G955U G955USQU7DSL3 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQU7DSL3 اندروید 9.0

G950U G950USQU7DSL3 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G935F ورژن G935FXXS7ESL6 اندروید 8.0

G935F G935FXXS7ESL6 Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G930F ورژن G930FXXS7ESL6 اندروید 8.0

G930F G930FXXS7ESL6 Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A805F ورژن A805FXXU3ASK4 اندروید 9.0

A805F A805FXXU3ASK4 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A515F ورژن A515FXXU1ASL6 اندروید 10

A515F A515FXXU1ASL6 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQS3ASL4 اندروید 9.0

A505U A505USQS3ASL4 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A107F ورژن A107FXXU4ASL1 اندروید 9.0

A107F A107FXXU4ASL1 Android 9.0 4File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part109 2019-12-28T09:12:19+01:00 2019-12-28T09:12:19+01:00 tag:http://parshamrah.mihanblog.com/post/819 vahid gsm R805U COMBINATION-FT40_R805USQU1ASL2 R805U COMBINATION FT40 R805USQU1ASL2کامبینیشن سامسونگ A515F ورژن A515FXXU1ASL2 A515F COMBINATION FAC FAQ0 A515FXXU1ASL2کامبینیشن سامسونگ G977B ورژن G977BXXU2ASL1 باینری U2 G977B Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G977BXXU2ASL1کامبینیشن سامسونگ G977B ورژن G977BXXU1ASK1 G977B COMBINATION FAC FA90 G977BXXU1ASK1کامبینیشن سامسونگ A805F ورژن A805FXXU3ASL2 باینری U3 A805F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A805FXXU3ASL2کامبینیشن سامسونگ A805F ورژن A805FXXU2ASL1 ب

R805U COMBINATION-FT40_R805USQU1ASL2

R805U COMBINATION FT40 R805USQU1ASL2
کامبینیشن سامسونگ A515F ورژن A515FXXU1ASL2

A515F COMBINATION FAC FAQ0 A515FXXU1ASL2
کامبینیشن سامسونگ G977B ورژن G977BXXU2ASL1 باینری U2

G977B Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G977BXXU2ASL1
کامبینیشن سامسونگ G977B ورژن G977BXXU1ASK1

G977B COMBINATION FAC FA90 G977BXXU1ASK1
کامبینیشن سامسونگ A805F ورژن A805FXXU3ASL2 باینری U3

A805F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A805FXXU3ASL2
کامبینیشن سامسونگ A805F ورژن A805FXXU2ASL1 باینری U2

A805F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A805FXXU2ASL1
کامبینیشن سامسونگ A705U ورژن A705USQU1ASL1

A705U COMBINATION FAC FA90 A705USQU1ASL1
کامبینیشن سامسونگ A205F ورژن A205FDDU4ASL2 باینری U4

A205F Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A205FDDU4ASL2
کامبینیشن سامسونگ A750FN ورژن A750FNXXU3ASL1 باینری U3

A750FN Binary U3 COMBINATION FAC FA80 A750FNXXU3ASL1
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ F900F ورژن F900FXXS2ASL4 اندروید 9.0

F900F F900FXXS2ASL4 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T727U ورژن T727UUEU1ASK5 اندروید 9.0

T727U T727UUEU1ASK5 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T727A ورژن T727AUCS1ASL1 اندروید 9.0

T727A T727AUCS1ASL1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T515 ورژن T515XXU3ASK5 اندروید 9.0

T515 T515XXU3ASK5 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T510 ورژن T510XXU2ASK5 اندروید 9.0

T510 T510XXU2ASK5 Android 9.0 3File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G965U1 ورژن G965U1UEU7CSK1 اندروید 9.0

G965U1 G965U1UEU7CSK1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G960U1 ورژن G960U1UEU7CSK1 اندروید 9.0

G960U1 G960U1UEU7CSK1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQS7DSL2 اندروید 9.0

G955U G955USQS7DSL2 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQS7DSL2 اندروید 9.0

G950U G950USQS7DSL2 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ A705U ورژن A705USQU1ASK3 اندروید 9.0

A705U A705USQU1ASK3 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600T1 ورژن A600T1UVS3BSK2 اندروید 9.0

A600T1 A600T1UVS3BSK2 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600T ورژن A600TUVS3BSK2 اندروید 9.0

A600T A600TUVS3BSK2 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A520F ورژن A520FXXSCCSKG اندروید 8.0

A520F A520FXXSCCSKG Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQU3ASL2 اندروید 9.0

A505U A505USQU3ASL2 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A205U1 ورژن A205U1UEU3ASK9 اندروید 9.0

A205U1 A205U1UEU3ASK9 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A015F ورژن A015FXXU1ASLC اندروید 10

A015F A015FXXU1ASLC Android 10 4File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part108 2019-12-23T13:00:27+01:00 2019-12-23T13:00:27+01:00 tag:http://parshamrah.mihanblog.com/post/818 vahid gsm فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQU2BSL7 اندروید 10 N975U N975USQU2BSL7 Android 10 5File Firmwareفایل فلش 5 فایل سامسونگ N976U ورژن N976USQU1ASL7 اندروید 10 N976U N976USQU1ASL7 Android 10 5File Firmwareفایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T865 ورژن T865XXU2ASL3 اندروید 9.0 T865 T865XXU2ASL3 Android 9.0 4File Firmwareفایل فلش 4 فایل سامسونگ T727V ورژن T727VVRS1ASL1 اندروید 9.0 T727V T727VVRS1ASL1 Android 9.0 4File Firmwareفایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T595 ورژن T595JXU4BSK2 اندروید 9.0

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQU2BSL7 اندروید 10

N975U N975USQU2BSL7 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N976U ورژن N976USQU1ASL7 اندروید 10

N976U N976USQU1ASL7 Android 10 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T865 ورژن T865XXU2ASL3 اندروید 9.0

T865 T865XXU2ASL3 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T727V ورژن T727VVRS1ASL1 اندروید 9.0

T727V T727VVRS1ASL1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T595 ورژن T595JXU4BSK2 اندروید 9.0

T595 T595JXU4BSK2 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T397U ورژن T397UUES5CSL2 اندروید 9.0

T397U T397UUES5CSL2 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387VK ورژن T387VKVRS2BSK1اندروید 9.0

T387VK T387VKVRS2BSK1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387T ورژن T387TUVS1BSK1 اندروید 9.0

T387T T387TUVS1BSK1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N975F ورژن N975FXXU1BSL7 اندروید 10

N975F N975FXXU1BSL7 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N970F ورژن N970FXXU1BSL7 اندروید 10

N970F N970FXXU1BSL7 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N960U1 ورژن N960U1UES3CSK1 اندروید 9.0

N960U1 N960U1UES3CSK1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS7DSK7 اندروید 9.0

N950U N950USQS7DSK7 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N935F ورژن N935FXXU6CSK1 اندروید 9.0

N935F N935FXXU6CSK1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J415F ورژن J415FXXU5BSL3 اندروید 9.0

J415F J415FXXU5BSL3 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UVRU3BSL2 اندروید 10

G977U G977UVRU3BSL2 Android 10 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU4ASK6 اندروید 9.0

A705FN A705FNXXU4ASK6 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU2ASL1 اندروید 9.0

A307FN A307FNXXU2ASL1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A107F ورژن A107FXXU3ASK2 اندروید 9.0

A107F A107FXXU3ASK2 Android 9.0 4File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part107 2019-12-20T16:40:41+01:00 2019-12-20T16:40:41+01:00 tag:http://parshamrah.mihanblog.com/post/817 vahid gsm فایل فلش 5 فایل سامسونگ J727P ورژن J727PVPS6BSK1 اندروید 8.0 J727P J727PVPS6BSK1 Android 8.0 5File Firmwareکامبینیشن سامسونگ J737R4 ورژن J737R4TYU6BSL1 باینری U6 J737R4 Binary U6 COMBINATION FAC FA80 J737R4TYU6BSL1کامبینیشن سامسونگ A505G ورژن A505GTUBU4ASL1 باینری U4 A505G Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A505GTUBU4ASL1کامبینیشن سامسونگ G973F ورژن G973FXXU3ASK4 باینری U3 G973F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 G973FXXU3ASK4کامبینیشن سامسونگ G973F ورژن G973FXXU1ASK2 G973F COMBINATION FAC FA

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J727P ورژن J727PVPS6BSK1 اندروید 8.0

J727P J727PVPS6BSK1 Android 8.0 5File Firmware
کامبینیشن سامسونگ J737R4 ورژن J737R4TYU6BSL1 باینری U6

J737R4 Binary U6 COMBINATION FAC FA80 J737R4TYU6BSL1
کامبینیشن سامسونگ A505G ورژن A505GTUBU4ASL1 باینری U4

A505G Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A505GTUBU4ASL1
کامبینیشن سامسونگ G973F ورژن G973FXXU3ASK4 باینری U3

G973F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 G973FXXU3ASK4
کامبینیشن سامسونگ G973F ورژن G973FXXU1ASK2

G973F COMBINATION FAC FA90 G973FXXU1ASK2
R805F COMBINATION-FT40_R805FXXU1ASL2

R805F COMBINATION FT40 R805FXXU1ASL2
R815F COMBINATION-FT40_R815FXXU1ASL2

R815F COMBINATION FT40 R815FXXU1ASL2
R815U COMBINATION-FT40_R815USQU1ASL2

R815U COMBINATION FT40 R815USQU1ASL2
R810 R810XXU1DSL1 3File Firmware

R810 R810XXU1DSL1 3File Firmware
R800 R800XXU1DSL1 3File Firmware

R800 R800XXU1DSL1 3File Firmware
R500 R500XXU1DSL1 3File Firmware

R500 R500XXU1DSL1 3File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N976Q ورژن N976QXXS2ASL1 اندروید 9.0

N976Q N976QXXS2ASL1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J727U ورژن J727UUES7BSK2 اندروید 8.1

J727U J727UUES7BSK2 Android 8.1 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337U ورژن J337UUES4BSK1 اندروید 9.0

J337U J337UUES4BSK1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQU2CSKP اندروید 10

G975U G975USQU2CSKP Android 10 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQU2CSKP اندروید 10

G973U G973USQU2CSKP Android 10 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQU2CSKP اندروید 10

G970U G970USQU2CSKP Android 10 5File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part107 2019-12-19T19:23:42+01:00 2019-12-19T19:23:42+01:00 tag:http://parshamrah.mihanblog.com/post/816 vahid gsm R810 COMBINATION-FT40_R810XXU1ASL2 R810 COMBINATION FT40 R810XXU1ASL2R500 COMBINATION-FT40_R500XXU1ASL2 R500 COMBINATION FT40 R500XXU1ASL2کامبینیشن سامسونگ S506DL ورژن S506DLUDU2ASL1 باینری U2 S506DL COMBINATION FAC FA90 S506DLUDU2ASL1کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU2ASL1 G975F COMBINATION FAC FA90 G975FXXU2ASL1کامبینیشن سامسونگ A515F ورژن A515FXXU1ASL1 A515F COMBINATION FAC FAQ0 A515FXXU1ASL1کامبینیشن سامسونگ A908B ورژن A908BXXU2ASK3 باینری U2 A908B Binary U2 COMBINATION FAC FA

R810 COMBINATION-FT40_R810XXU1ASL2

R810 COMBINATION FT40 R810XXU1ASL2
R500 COMBINATION-FT40_R500XXU1ASL2

R500 COMBINATION FT40 R500XXU1ASL2
کامبینیشن سامسونگ S506DL ورژن S506DLUDU2ASL1 باینری U2

S506DL COMBINATION FAC FA90 S506DLUDU2ASL1
کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU2ASL1

G975F COMBINATION FAC FA90 G975FXXU2ASL1
کامبینیشن سامسونگ A515F ورژن A515FXXU1ASL1

A515F COMBINATION FAC FAQ0 A515FXXU1ASL1
کامبینیشن سامسونگ A908B ورژن A908BXXU2ASK3 باینری U2

A908B Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A908BXXU2ASK3v

کامبینیشن سامسونگ A505U ورژت A505USQU3ASL1 باینری U3

A505U Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A505USQU3ASL1
کامبینیشن سامسونگ M305M ورژن M305MUBU3ASK1 باینری U3

M305M Binary U3 COMBINATION FAC FA81 M305MUBU3ASK1
کامبینیشن سامسونگ M105G ورژن M105GDXU3ASL2 باینری U3

M105G Binary U3 COMBINATION FAC FA81 M105GDXU3ASL2
کامبینیشن سامسونگ G889A ورژن G889AUCU1ASJ1

G889A COMBINATION FAC FA81 G889AUCU1ASJ1
کامبینیشن سامسونگ T585 ورژن T585XXU6ASL1 باینری U6

T585 Binary U6 COMBINATION FA60 T585XXU6ASL1
کامبینیشن سامسونگ G8850 ورژن G8850ZCU4ASK1 باینری U4

G8850 Binary U4 COMBINATION CHC FA80 G8850ZCU4ASK1
فایل فلش 4 فایل سامسونگ S205DL ورژن S205DLUDU2ASK2 اندروید 9.0

S205DL S205DLUDU2ASK2 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQS3CSK2 اندروید 9.0

N960U N960USQS3CSK2 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ M105G ورژن M105GDXS3BSK2 اندروید 9.0

M105G M105GDXS3BSK2 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J330F ورژن J330FXWU3CSK2 اندروید 9.0

J330F J330FXWU3CSK2 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS7CSK4 اندروید 9.0

G965U G965USQS7CSK4 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS7CSK4 اندروید 9.0

G960U G960USQS7CSK4 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A750F ورژن A750FXXU3BSL1 اندروید 9.0

A750F A750FXXU3BSL1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 3 فایل سامسونگ A515X ورژن A515XXXU1ASK6 اندروید 10

A515X A515XXXU1ASK6 Android 10 3File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ A205U ورژن A205USQU3ASK1 اندروید 9.0

A205U A205USQU3ASK1 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQU4ASK7 اندروید 9.0

A102U A102USQU4ASK7 Android 9.0 5File Firmware]]>